240 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2, 3 ... 22, 23, 24   »
1. Inleiding, Circulaire KB wijziging rechtspositiebesluiten (fiscaliteit dienstauto's)     Inleiding 1. Inleiding Recentelijk zijn diverse rechtspositiebesluiten voor provinciale en gemeentelijke bestuurders gewijzigd. Het betreft wijzigingen in: • • het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning ; • • het Rechtspositiebesluit gedeputeerden ; • • het Rechtspositiebesluit burgemeesters ; • • het Rechtspositiebesluit wethouders . De ... BWBR0025473
2. Wijzigingen in de regelgeving, Circulaire KB wijziging rechtspositiebesluiten (fiscaliteit dienstauto's)     Wijzigingen in de regelgeving 2. Wijzigingen in de regelgeving De aanpassingen van de bovengenoemde regelingen betreffen onder meer het volgende. • a. Compensatie naheffing ten laste van het Rijk De belastingdienst heeft bij een aantal provincies en gemeenten naheffingen opgelegd voor het gebruik van de dienstauto anders dan uit hoofde van het ambt (nevenfuncties niet qualitate qua). Voor de commissarissen der Koning... BWBR0025473
Algemeen, Wijziging van de vergoeding leden algemeen bestuur en van de bezoldiging leden dagelijks bestuur van waterschappen     Algemeen Op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit wijzigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks het bedrag van de vergoeding voor een lid van het Algemeen Bestuur van een waterschap. Door middel van deze circulaire wordt de wijziging van het genoemde bedrag (zowel voor 2009 als voor 2010) aan de waterschappen meegedeeld. Ook wordt in dez... BWBR0027020
Wijziging van de vergoeding leden algemeen bestuur en van de bezoldiging leden dagelijks bestuur van waterschappen     • Algemeen Op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit wijzigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks het bedrag van de vergoeding voor een lid van het Algemeen Bestuur van een waterschap. Door middel van deze circulaire wordt de wijziging van het genoemde bedrag (zowel voor 2009 als voor 2010) aan de waterschappen meegedeeld. Ook word... BWBR0027020
A. Vergoeding leden algemeen bestuur van een waterschap in 2009., Wijziging van de vergoeding leden algemeen bestuur en van de bezoldiging leden dagelijks bestuur van waterschappen     Vergoeding leden algemeen bestuur van een waterschap in 2009. A. Vergoeding leden algemeen bestuur van een waterschap in 2009. Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt aan het lid van het algemeen bestuur een vergoeding toegekend. Met ingang van 8 januari 2009 is het Waterschapsbesluit in werking getreden. In dat Waterschapsbesluit is in het eerste lid van artikel 3.2 voor vergoeding van de werkzaamheden abusi... BWBR0027020
B. Vergoeding leden algemeen bestuur van een waterschap in 2010., Wijziging van de vergoeding leden algemeen bestuur en van de bezoldiging leden dagelijks bestuur van waterschappen     Vergoeding leden algemeen bestuur van een waterschap in 2010. B. Vergoeding leden algemeen bestuur van een waterschap in 2010. Wat betreft de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur die geldt vanaf 1 januari 2010, meld ik u het volgende. Het bedrag van de vergoeding wordt op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit per 1 januari van elk jaar door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties herzien. Dit ge... BWBR0027020
Wijziging van de vergoeding leden algemeen bestuur en van de bezoldiging leden dagelijks bestuur van waterschappen     • Algemeen Op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit wijzigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks het bedrag van de vergoeding voor een lid van het Algemeen Bestuur van een waterschap. Door middel van deze circulaire wordt de wijziging van het genoemde bedrag (zowel voor 2009 als voor 2010) aan de waterschappen meegedeeld. Ook word... BWBR0027020
Wijziging van de vergoeding leden algemeen bestuur en van de bezoldiging leden dagelijks bestuur van waterschappen     • Algemeen Op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit wijzigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks het bedrag van de vergoeding voor een lid van het Algemeen Bestuur van een waterschap. Door middel van deze circulaire wordt de wijziging van het genoemde bedrag (zowel voor 2009 als voor 2010) aan de waterschappen meegedeeld. Ook word... BWBR0027020
Circulaire Extra vergoeding fractievoorzitters en commissieleden     • Tot slot Het kabinet heeft de Tweede Kamer gemeld de wachtgeld- en pensioenregelingen voor staten- en raadsleden te willen heroverwegen. Het staten- en raadslidmaatschap zijn namelijk nevenfuncties. Het kabinet heeft aangegeven daarom van plan te zijn de mogelijkheid in de rechtspositiebesluiten te schrappen om door middel van een verordening voor staten- en raadsleden een wachtgeld en ... BWBR0027064
Tot slot, Circulaire Extra vergoeding fractievoorzitters en commissieleden     Tot slot Het kabinet heeft de Tweede Kamer gemeld de wachtgeld- en pensioenregelingen voor staten- en raadsleden te willen heroverwegen. Het staten- en raadslidmaatschap zijn namelijk nevenfuncties. Het kabinet heeft aangegeven daarom van plan te zijn de mogelijkheid in de rechtspositiebesluiten te schrappen om door middel van een verordening voor staten- en raadsleden een wachtgeld en pensioen... BWBR0027064
  1, 2, 3 ... 22, 23, 24   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie