1.209 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 119, 120, 121   »
Enig artikel, Regeling vaststelling bedragen Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2013     Enig artikel De bedragen, genoemd in de artikelen 3, onderdeel b , 5, tweede lid , 6, eerste en tweede lid , 6a, onderdeel b , 6c, eerste lid en artikel 6d, eerste en tweede lid, van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers , worden met ingang van 1 januari 2013 vastgesteld op € 18.907,–. BWBR0032245
Artikel 1, Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. besluit: het Arbeidstijdenbesluit ; • b. wet: de Arbeidstijdenwet . BWBR0032325
Artikel 2, Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving     Artikel 2 De hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 7:2, vijfde lid, van het besluit bedraagt € 5000. BWBR0032325
Artikel 3, Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving     Artikel 3 Van een soortgelijke overtreding als bedoeld in artikel 7:4 van het besluit is sprake als een overtreding wordt gevolgd door een overtreding en beide plaatsvinden: • a. ter zake van de arbeids- en rusttijden van werknemers van 18 jaar of ouder; • b. ter zake van het verbod van kinderarbeid, het verbod omtrent het door vrouwelijke werknemers verrichten van arbeid rond... BWBR0032325
Artikel 4, Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving     Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving. BWBR0032325
Artikel 5, Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving     Artikel 5 De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. BWBR0032325
Artikel I, Besluit continue screening kinderopvang     Artikel I [Wijzigt het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.] BWBR0032915
Artikel II, Besluit continue screening kinderopvang     Artikel II [Wijzigt het Besluit SUWI.] BWBR0032915
Artikel III, Besluit continue screening kinderopvang     Artikel III [Wijzigt het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.] BWBR0032915
Artikel IV, Besluit continue screening kinderopvang     Artikel IV Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit besluit in de praktijk. BWBR0032915
  1, 2, 3 ... 119, 120, 121   »