1.163 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 115, 116, 117   »
ARTIKEL I, Wijzigingswet Interimwet ammoniak en veehouderij (verlenging; einde legalisering)     ARTIKEL I [Wijzigt de Interimwet ammoniak en veehouderij.] BWBR0010592
ARTIKEL II, Wijzigingswet Interimwet ammoniak en veehouderij (verlenging; einde legalisering)     ARTIKEL II Indien voor 1 maart 1999 een aanvraag is ingediend om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een veehouderij als bedoeld in artikel 6 van de Interimwet ammoniak en veehouderij, zoals dat artikel luidde voor 26 augustus 1999, blijft het voor 26 augustus 1999 geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking op de aanv... BWBR0010592
Artikel III, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)     Artikel III [Wijzigt het Tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.] BWBR0010589
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)     Artikel IV [Wijzigt het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel.] BWBR0010589
Artikel VI, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)     Artikel VI [Wijzigt het Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen).] BWBR0010589
Artikel VII, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)     Artikel VII Het verbruik van formatierekeneenheden voor zover betrekking hebbend op de artikelen I-R205a, eerste lid , en I-R305a, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel in gevallen dat, voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, het ontslag van leden van de directie wegens opheffing van de betrekking is ingegaan, wordt berekend volgens het rec... BWBR0010589
Artikel VIII, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)     Artikel VIII Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met dien verstande dat artikel I, voor zover het betreft de onderdelen A en B, en de artikelen II , III en IV terugwerken tot en met 1 januari 1998. BWBR0010589
  1, 2, 3 ... 115, 116, 117   »