806 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 79, 80, 81   »
ARTIKEL V, Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (aanpassingen in systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld)     ARTIKEL V • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel II , dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2000, met dien verstande dat de bepalingen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zoals die door dat artikel worden gewijzigd voor de eers... BWBR0010384
Artikel I, Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering (onderbrengen van de reisvoorziening in de prestatiebeurs)     Artikel I [Wijzigt de Wet op de studiefinanciering.] BWBR0010575
Artikel II, Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering (onderbrengen van de reisvoorziening in de prestatiebeurs)     Artikel II • 1. Artikel I, onderdelen A en E , geldt niet voor de studerenden die vóór 1 september 1999 voor het volgen van hoger onderwijs studiefinanciering ontvingen op grond van de Wet op de studiefinanciering . • 2. Met betrekking tot het studiejaar 1999–2000 wordt in afwijking van artikel 31c, eerste lid, van de Wet op de studiefinanciering , de reisvoorziening ... BWBR0010575
Artikel III, Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering (onderbrengen van de reisvoorziening in de prestatiebeurs)     Artikel III • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 september 1999. • 2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdelen C, F en G , in werking met ingang van 1 september 2000. BWBR0010575
Artikel III, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)     Artikel III [Wijzigt het Tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.] BWBR0010589
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)     Artikel IV [Wijzigt het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel.] BWBR0010589
  1, 2, 3 ... 79, 80, 81   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie