123 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »
1.1. Algemeen, Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011     1. Algemeen 1.1. Algemeen Deze Beleidslijn strekt tot vervanging van de Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2007 die door de inwerkingtreding per 1 januari 2009 van de Mediawet 2008 (Stb. 2008, 583) (laatstelijk gewijzigd bij wet van 10 december 2009 Stb. 2009, 552), en de inwerkingtreding per 1 juli 2009 van Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht niet meer actueel is. De Mediawet 200... BWBR0029893
1.2. Relevante bepalingen, Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011     2. Relevante bepalingen 1.2. Relevante bepalingen Met betrekking tot de bevoegdheden van het Commissariaat tot het opleggen van bestuurlijke sancties zijn de volgende algemene bevoegdheidsbepalingen van de Mediawet 2008 in het bijzonder van belang: BWBR0029893
Artikel 7.11, Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011     11 Artikel 7.11 • 1. Het Commissariaat is belast met de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze wet , met uitzondering van: • a. de artikelen 2.2 tot en met 2.22 , 2.24 tot en met 2.33 , 2.34a tot en met 2.34i , 2.36 tot en met 2.41 , 2.53 tot en met 2.57 , 2.59 , 2.60 , 2.73 tot en met 2.87 , 2.125 tot en met 2.131 , ... BWBR0029893
Artikel 7.12, Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011     12 Artikel 7.12 • 1. Bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet , met uitzondering van de artikelen 2.34, eerste lid , 2.58, onderdelen a tot en met c, en e , en 2.170 , of artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht kan het Commissariaat aan de overtreder een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 225.000,– per overtreding. • 2. De b... BWBR0029893
Artikel 7.14, Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011     14 Artikel 7.14 Daarnaast kent de Mediawet 2008 nog een aantal specifieke bepalingen waarin bevoegdheden van het Commissariaat tot het opleggen van bestuurlijke sancties zijn opgenomen. Op het toezicht en de handhaving door het Commissariaat van de Mediawet 2008 is tevens het bepaalde in Hoofdstuk 5 (Handhaving) van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. • 1. Bij over... BWBR0029893
Algemeen, Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011     Algemeen De Wet op de vaste boekenprijs (hierna: Wvbp) kent in artikel 15 aan het Commissariaat de bevoegdheid toe om de in artikel 17 genoemde sanctiemaatregelen te treffen. Op grond daarvan kan het Commissariaat onder afweging van de betrokken belangen reageren op een overtreding van een bij of krachtens de Wvbp en de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) gesteld voorsc... BWBR0030179
Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011     • Inleiding • Algemeen De Wet op de vaste boekenprijs (hierna: Wvbp) kent in artikel 15 aan het Commissariaat de bevoegdheid toe om de in artikel 17 genoemde sanctiemaatregelen te treffen. Op grond daarvan kan het Commissariaat onder afweging van de betrokken belangen reageren op een overtreding van een bij of krachtens de Wvbp en de Algemene wet bestuursrecht ... BWBR0030179
Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011     • Inleiding • Algemeen De Wet op de vaste boekenprijs (hierna: Wvbp) kent in artikel 15 aan het Commissariaat de bevoegdheid toe om de in artikel 17 genoemde sanctiemaatregelen te treffen. Op grond daarvan kan het Commissariaat onder afweging van de betrokken belangen reageren op een overtreding van een bij of krachtens de Wvbp en de Algemene wet bestuursrecht ... BWBR0030179
Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011     • Inleiding • Algemeen De Wet op de vaste boekenprijs (hierna: Wvbp) kent in artikel 15 aan het Commissariaat de bevoegdheid toe om de in artikel 17 genoemde sanctiemaatregelen te treffen. Op grond daarvan kan het Commissariaat onder afweging van de betrokken belangen reageren op een overtreding van een bij of krachtens de Wvbp en de Algemene wet bestuursrecht ... BWBR0030179
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling