15 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1. Reikwijdte, Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten     Reikwijdte Artikel 1. Reikwijdte Deze regeling is van toepassing op huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten die tot en met 2013 begrotingsgefinancierd waren en zorg verrichten, c.q. leveren, op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek. BWBR0033921
Artikel 2. Doel van de regeling, Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten     Doel van de regeling Artikel 2. Doel van de regeling Deze regeling stelt voorschriften met betrekking tot de invoering en werking van de prestatiebekostiging voor huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. BWBR0033921
1. Doel van dit besluit, Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel     Doel van dit besluit 1. Doel van dit besluit Dit besluit beoogt enkele verouderde, onnodige of in onbruik geraakte nadere regels en beleidsregel in te trekken. BWBR0034457
2.1. Intrekking nadere regels, Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel     1. Intrekking nadere regels 2.1. Intrekking nadere regels De Nederlandse Zorgautoriteit besluit de volgende nadere regels in te trekken: • – CA/NR 100.045 Aanlevering en verspreiding scoregegevens ZZP’s ; • – CA/NR 100.093 Gezamenlijke aanlevering harmonisatie-opgave dagbesteding ; • – CA/NR 100.082 Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave ; • – NR/CA-300-003 Regeling ca... BWBR0034457
2.2. Intrekking beleidsregel, Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel     2. Intrekking beleidsregel 2.2. Intrekking beleidsregel De Nederlandse Zorgautoriteit besluit de volgende beleidsregel in te trekken: • – AL/BR-100.025 Rechtstreeks beroep BWBR0034457
3. Overgangsbepaling, Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel     Overgangsbepaling 3. Overgangsbepaling BWBR0034457
3.1. Nadere regels, Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel     1. Nadere regels 3.1. Nadere regels De in art. 2.1 genoemde nadere regels blijven van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold. BWBR0034457
3.2. Beleidsregel, Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel     2. Beleidsregel 3.2. Beleidsregel De in art. 2.2 genoemde beleidsregel blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold. BWBR0034457
4. Inwerkingtreding, Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel     Inwerkingtreding 4. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst. BWBR0034457
  1, 2   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling