521 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 51, 52, 53   »
Artikel 1, Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening     Artikel 1 Ingesteld wordt de commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening, verder aan te duiden als de Commissie. BWBR0014008
Artikel 2, Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening     Artikel 2 • 1. De Commissie bestaat uit 3 leden. • 2. De voorzitter wordt benoemd namens V&W en de interprovinciale samenwerking, één lid wordt benoemd namens V&W en één lid wordt benoemd namens de interprovinciale samenwerking. BWBR0014008
Artikel 3, Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening     Artikel 3 De Commissie adviseert aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en aan één of meer provinciale besturen. BWBR0014008
Artikel 4, Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening     Artikel 4 De Commissie heeft als opdracht om: • 1. jaarlijks te adviseren over de voortgang van de vergunningverlening voor beton- en metselzand in relatie tot de afgesproken taakstellingen en over de voortgang van het flankerend beleid; • 2. eenmalig te adviseren over de door de interprovinciale samenwerking voorgestelde invulling van de gezamenlijke provinciale taakstelling voor... BWBR0014008
Artikel 5, Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening     Artikel 5 • 1. De Commissie streeft ernaar om voornoemd jaarlijks advies voor 1 september uit te brengen en voornoemd eenmalig advies voor 1 juni 2002. • 2. De Commissie wordt ingesteld voor de duur van circa 4 jaar en houdt op te bestaan op 31 december 2005. BWBR0014008
Artikel 6, Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening     Artikel 6 De archiefbescheiden van de Commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. BWBR0014008
Artikel 7, Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening     Artikel 7 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2002. BWBR0014008
Artikel 8, Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening     Artikel 8 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening. BWBR0014008
Artikel 1, Instelling commissie van deskundigen KBA Ruimte voor de Rivier     Artikel 1 Er is een commissie van deskundigen Kosten Baten Analyse Ruimte voor de Rivier. BWBR0014727
Artikel 2, Instelling commissie van deskundigen KBA Ruimte voor de Rivier     Artikel 2 • 1. De commissie van deskundigen heeft tot taak het toetsen van de in het tweede lid genoemde documenten van het Centraal Planbureau (CPB) in het kader van de uitvoering van de Kosten Baten Analyse (KBA) Ruimte voor de Rivier. • 2. De commissie van deskundigen toetst: • a. het werkplan voor de KBA; • b. het veiligheidsonderzoek; • c. eventuele tuss... BWBR0014727
  1, 2, 3 ... 51, 52, 53   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie