2.266 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 225, 226, 227   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid (eisen afgifte geluidscertificaat)     Artikel I [Wijzigt het Besluit luchtwaardigheid.] BWBR0016562
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid (eisen afgifte geluidscertificaat)     Artikel II De op het Besluit luchtwaardigheid gebaseerde besluiten worden aangemerkt als te zijn gebaseerd op het Besluit luchtvaartuigen . BWBR0016562
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid (eisen afgifte geluidscertificaat)     Artikel III Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor daarbij aan te geven categorieën luchtvaartuigen verschillend kan worden vastgesteld. BWBR0016562
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid, enz. in verband met technische aanpassingen     Artikel I [Wijzigt het Besluit luchtwaardigheid.] BWBR0017063
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid, enz. in verband met technische aanpassingen     Artikel II Ontwerpgoedkeuringen afgegeven voor een onderdeel van een luchtvaartuig, niet zijnde een uitrustingsstuk en geldig op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, worden aangemerkt als afgegeven op grond van artikel 13a van het Besluit luchtwaardigheid . BWBR0017063
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid, enz. in verband met technische aanpassingen     Artikel III [Wijzigt het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart.] BWBR0017063
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid, enz. in verband met technische aanpassingen     Artikel IV [Wijzigt het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen.] BWBR0017063
Artikel V, Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid, enz. in verband met technische aanpassingen     Artikel V Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0017063
  1, 2, 3 ... 225, 226, 227   »