1.790 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 177, 178, 179   »
Artikel 1, Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal Kaapstad (Zuid-Afrika) 1938-1956     Artikel 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het consulaat-generaal te Kaapstad (Zuid-Afrika) 1938–1956, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom: Inventaris- nummer Openbaar met ingang van 1 januari 72 2025 144 t/m 167 2032 1... BWBR0021526
Artikel 2, Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal Kaapstad (Zuid-Afrika) 1938-1956     Artikel 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van n... BWBR0021526
Artikel 3, Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal Kaapstad (Zuid-Afrika) 1938-1956     Artikel 3 Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. BWBR0021526
Artikel 4, Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal Kaapstad (Zuid-Afrika) 1938-1956     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0021526
Artikel 1, Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Bolivia, 1955-1974     Artikel 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het gezantschap, later de ambassade van Bolivia, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom: Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari: 34 2021 37 2040 BWBR0021974
Artikel 2, Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Bolivia, 1955-1974     Artikel 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van n... BWBR0021974
Artikel 3, Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Bolivia, 1955-1974     Artikel 3 Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. BWBR0021974
Artikel 4, Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Bolivia, 1955-1974     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0021974
Artikel 1, Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Afghanistan, 1955-1974     Artikel 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het gezantschap, later de ambassade van Afghanistan, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom: Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari: 12 2048 14 2049 3... BWBR0021975
Artikel 2, Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Afghanistan, 1955-1974     Artikel 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van n... BWBR0021975
  1, 2, 3 ... 177, 178, 179   »