1.594 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 158, 159, 160   »
I. Samenvatting, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2000     Samenvatting I. Samenvatting Het niveau van de tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) vanaf 1 januari 2000 is onveranderd ten opzichte van 1999. BWBR0011313
II. Inleiding, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2000     Inleiding II. Inleiding In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1 juni 1999 – 1 augustus 2000 is vastgelegd dat de Btzr-bijdrage wordt gehandhaafd op het niveau van 1999 tot het moment waarop de Btzr-bijdrage het niveau bereikt van het totaal van de helft van de MOOZ-bijdrage, de helft van de WTZ-bijdrage en 50% van het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie... BWBR0011313
III. Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2000     Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek III. Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek De MOOZ-bijdrage en de WTZ-bijdrage zijn voor het jaar 2000 vastgesteld op f 18,50 respectievelijk f 33,00 per maand. Het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis is door het Centraal Plan Bureau geraamd op f 167,58 per maand. Op basis van de nieuwe systemat... BWBR0011313
IV. Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2000, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2000     Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2000 IV. Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2000 Aangezien de bedragen zoals die zijn vastgesteld voor 1999 hoger zijn dan de bedragen berekend volgens de nieuwe systematiek worden de bedragen van 1999 in 2000 gehandhaafd. Het bedrag van de tegemoetkoming per maand is vanaf 1 januari 2000: • a. Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, Btz... BWBR0011313
Algemeen, Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur     Algemeen Onder de reikwijdte van de wet vallen zowel werknemers die arbeid verrichten krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht als werknemers die arbeid verrichten krachtens een publiekrechtelijke aanstelling. De wet is overigens ook van toepassing op werknemers die onder het Nederlandse arbeidsovereenkomsten- of ambtenarenrecht vallen en buiten Nederland arbeid verrichten (bijv.... BWBR0011369
Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur     • Algemeen Onder de reikwijdte van de wet vallen zowel werknemers die arbeid verrichten krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht als werknemers die arbeid verrichten krachtens een publiekrechtelijke aanstelling. De wet is overigens ook van toepassing op werknemers die onder het Nederlandse arbeidsovereenkomsten- of ambtenarenrecht vallen en buiten Nederland arbeid verrichte... BWBR0011369
Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur     • Algemeen Onder de reikwijdte van de wet vallen zowel werknemers die arbeid verrichten krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht als werknemers die arbeid verrichten krachtens een publiekrechtelijke aanstelling. De wet is overigens ook van toepassing op werknemers die onder het Nederlandse arbeidsovereenkomsten- of ambtenarenrecht vallen en buiten Nederland arbeid verrichte... BWBR0011369
Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur     • Algemeen Onder de reikwijdte van de wet vallen zowel werknemers die arbeid verrichten krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht als werknemers die arbeid verrichten krachtens een publiekrechtelijke aanstelling. De wet is overigens ook van toepassing op werknemers die onder het Nederlandse arbeidsovereenkomsten- of ambtenarenrecht vallen en buiten Nederland arbeid verrichte... BWBR0011369
Overlegvereiste, Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur     Overlegvereiste Op grond van de wet dient het bevoegd gezag altijd over het ingediende verzoek overleg te plegen met de ambtenaar. Uiteraard kan het zijn dat, indien het bevoegd gezag van oordeel is dat volledige inwilliging van het betrokken verzoek in strijd is met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, tijdens dit overleg een voor ieder bevredigende tussenoplossing wordt gevonden. BWBR0011369
Beslistermijn, Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur     Beslistermijn Het bevoegd gezag dient ten minste één maand voor de beoogde ingangsdatum op het verzoek te beslissen. Doet hij dit niet dan wordt de arbeidsduur aangepast overeenkomstig het verzoek van de ambtenaar, zowel wat betreft de ingangsdatum, de omvang van de aanpassing als de spreiding van de uren. BWBR0011369
  1, 2, 3 ... 158, 159, 160   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie