139 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2, 3 ... 12, 13, 14   »
1. Inleiding, Aanpassing vergoeding materiële instandhouding (MI) basisscholen als gevolg van groei (2003)     Inleiding 1. Inleiding De vergoeding materiële instandhouding (MI) voor het kalenderjaar 2003 wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op de reguliere teldatum 1 oktober 2002. Als een school echter op 1 maart 2003 aanzienlijk meer leerlingen heeft dan op 1 oktober 2002, bestaat het recht om de vergoeding voor de materiële instandhouding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 te laten aanp... BWBR0014620
2. Doelgroep, Aanpassing vergoeding materiële instandhouding (MI) basisscholen als gevolg van groei (2003)     Doelgroep 2. Doelgroep Deze regeling is bedoeld voor basisscholen waarbij op 1 maart 2003 aanzienlijk meer leerlingen daadwerkelijk schoolgaand en ingeschreven zijn dan op 1 oktober 2002. Vanaf het schooljaar 2000 - 2001 is de voorwaarde vervallen dat u in de periode tussen 1 oktober en 1 maart van het lopende schooljaar aanspraak gemaakt moet hebben op verhoging van de personele formatie. BWBR0014620
3. Procedure, Aanpassing vergoeding materiële instandhouding (MI) basisscholen als gevolg van groei (2003)     Procedure 3. Procedure Hieronder wordt de procedure geschetst die leidt tot een hernieuwde vaststelling van de vergoeding voor materiële instandhouding 2003. BWBR0014620
3.1. Indienen telformulier, Aanpassing vergoeding materiële instandhouding (MI) basisscholen als gevolg van groei (2003)     1. Indienen telformulier 3.1. Indienen telformulier Een school heeft recht op toekenning van extra vergoeding voor de materiële instandhouding als het aantal leerlingen op 1 maart 2003 met tenminste 13 leerlingen is toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 oktober 2002 verhoogd met 3 procent, welk getal naar beneden wordt afgerond op een geheel getal. Dit betekent, dat een school die op 1 oktober 2002 ee... BWBR0014620
3.2. Vaststellen nieuwe vergoeding, Aanpassing vergoeding materiële instandhouding (MI) basisscholen als gevolg van groei (2003)     2. Vaststellen nieuwe vergoeding 3.2. Vaststellen nieuwe vergoeding Alleen wanneer de school op basis van de telling van 1 maart 2003 recht heeft op een hoger vergoedingsbedrag dan het op basis van de telling van 1 oktober 2002 vastgestelde vergoedingsbedrag, wordt de vergoeding aangepast met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003. Daarbij wordt aangetekend dat groei voor een school met nevenvestigingen op schoolniveau wordt ... BWBR0014620
3.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens, Aanpassing vergoeding materiële instandhouding (MI) basisscholen als gevolg van groei (2003)     3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens 3.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens De door de school verstrekte telgegevens worden in de maand maart 2003 verwerkt en vervolgens op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens aan het bevoegd gezag teruggemeld. Dit overzicht zal, bij tijdige indiening van het telformulier, uiterlijk op 7 april 2003 door Cƒi worden verzonden. U dient dit formulier goed te bewaren in uw schooladministratie. ... BWBR0014620
3.4. Correcties, Aanpassing vergoeding materiële instandhouding (MI) basisscholen als gevolg van groei (2003)     4. Correcties 3.4. Correcties Het Overzicht Geregistreerde Telgegevens dient u te controleren op een juiste verwerking van uw opgave. Eventuele correcties dient U binnen 14 dagen na ontvangst van het Overzicht Geregistreerde Telgegevens, duidelijk herkenbaar op een kopie van dit overzicht aan te geven. Gebruik hier bij voorkeur een rode pen voor. Als de gegevens op het overzicht juist zijn, wordt dit overzic... BWBR0014620
4.1. Toelichting, Aanpassing vergoeding materiële instandhouding (MI) basisscholen als gevolg van groei (2003)     1. Toelichting 4.1. Toelichting Het formulier vraagt om de leerlingenaantallen per achterstandscategorie en leeftijd. Deze leerlingenaantallen zijn gebaseerd op leerlingen die op 1 maart 2003 daadwerkelijk schoolgaand en ingeschreven zijn. De MI-vergoeding voor Nederlands Onderwijs aan Anderstaligen (NOAT) wordt niet naar aanleiding van groei aangepast. Betreffende gegevens worden dan ook niet opgevraagd. Dez... BWBR0014620
4.2. Bestellen, Aanpassing vergoeding materiële instandhouding (MI) basisscholen als gevolg van groei (2003)     2. Bestellen 4.2. Bestellen Het formulier dat voor de 1 maarttelling 2003 moet worden gebruikt heeft het formuliernummer CFI 53215 en is, door middel van een plaketiket, aan te vragen bij: BWBR0014620
  1, 2, 3 ... 12, 13, 14   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie