16 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de directeur-hoofdinspecteur: de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom; • b. de hoofden: • – hoofd van de hoofdafdeling Spectrummanagement; • – hoofd van de hoofdafdeling Toezicht; • – hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken; • – hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering; &b... BWBR0036132
Artikel 2, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 2 • 1. Aan de hoofden wordt, ieder voor zich, ondermandaat volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat. • 2. Aan de hoofden wordt voorts, ieder voor zich, tevens ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor de ... BWBR0036132
Artikel 3, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 3 • 1. Aan het hoofd van de afdeling Innovatie van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Media van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Netwerken van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Veiligheid van de hoofdafdeling Spectrummanagement en het hoofd van de afdeling Markttoegang van de hoofdafdeling Spe... BWBR0036132
Artikel 4, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 4 • 1. Aan het hoofd van de afdeling Toezichtsbeleid en Sancties van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Markttoezicht van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Veiligheid van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Media en Netwerken van de hoofdafdeling Toezicht en het hoofd van de afdeling Monitoring en Analyse centrum van de hoofd... BWBR0036132
Artikel 5, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 5 Aan het hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor: • a. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep; • b. het behandelen van en het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur . BWBR0036132
Artikel 6, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 6 Aan het hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor: • a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel overeenkomstig de door het hoofd van dienst daartoe vastgestelde opleidingsplan; • b. het besluiten op verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding... BWBR0036132
Artikel 7, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 7 Aan het hoofd van de clusters Facilitair management, Informatiemanagement en Inkoop van de stafafdeling Bedrijfsvoering en aan het plaatsvervangend hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van €... BWBR0036132
Artikel 8, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 8 Aan de coördinator Caribisch Nederland wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein. BWBR0036132
Artikel 9, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 9 • 1. De uit dit besluit voor de hoofden voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervangers, met uitzondering van de bevoegdheden van het hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken ten aanzien van aangelegenheden met betrekking tot de Wet telecommunicatievoorzieningen BES . • 2. De uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden van ... BWBR0036132
Artikel 10, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 10 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. BWBR0036132
  1, 2   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie