17 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2   »
1. Schets van de problematiek, Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen     Schets van de problematiek 1. Schets van de problematiek In ons land zijn ca. 100 spoorwegemplacementen die op grond van hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer (Wm) vergunningplichtig zijn. Op deze spoorwegemplacementen vinden activiteiten plaats die geluid veroorzaken, zoals het rijden door wissels en bogen, (ont)koppelen, remmen, ontluchten van remleidingen en stoten. Het karakter van de inrichtingen leidt ertoe dat bo... BWBR0016218
2. Beoordeling piekgeluiden afkomstig van spoorwegemplacementen, Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen     Beoordeling piekgeluiden afkomstig van spoorwegemplacementen 2. Beoordeling piekgeluiden afkomstig van spoorwegemplacementen BWBR0016218
2.1. Huidige methode, Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen     1. Huidige methode 2.1. Huidige methode Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag voor een spoorwegemplacement worden ook de door die inrichting veroorzaakte maximale geluidsniveaus betrokken. Deze maximale geluidsniveaus worden door het bevoegd gezag beoordeeld aan de hand van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De Handreiking geeft aan dat er naar moet worden gestreefd om verhogingen van ... BWBR0016218
2.2. Nieuwe methode, Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen     2. Nieuwe methode 2.2. Nieuwe methode BWBR0016218
2.2.1. Nieuwe inzichten, Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen     2.1. Nieuwe inzichten 2.2.1. Nieuwe inzichten Het advies van de Gezondheidsraad [1] over de vereenvoudiging van het Nederlandse stelsel van geluidnormen en onderzoek door TNO-PG [2] vormen de directe aanleiding om te komen tot een andere beoordelingswijze van piekgeluiden van emplacementen. De Gezondheidsraad geeft in haar advies aan om de geluidsbelastingsindicator L night , gedefinieerd als het equivalente gel... BWBR0016218
2.2.2. Nieuwe beoordelingwijze, Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen     2.2. Nieuwe beoordelingwijze 2.2.2. Nieuwe beoordelingwijze Op grond van bovengenoemde onderzoeken is door mijn ministerie een nieuwe beoordelingswijze van maximale geluidsniveaus voor spoorwegemplacementen ontwikkeld. Deze methode wijkt sterk af van de beoordelingswijze zoals opgenomen in de Handreiking. De nieuwe beoordelingswijze is er specifiek op gericht om op effectieve wijze bescherming te bieden tegen het optreden ... BWBR0016218
Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen     • 1. Schets van de problematiek In ons land zijn ca. 100 spoorwegemplacementen die op grond van hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer (Wm) vergunningplichtig zijn. Op deze spoorwegemplacementen vinden activiteiten plaats die geluid veroorzaken, zoals het rijden door wissels en bogen, (ont)koppelen, remmen, ontluchten van remleidingen en stoten. Het karakter van de inrichtingen leidt erto... BWBR0016218
Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen     • 1. Schets van de problematiek In ons land zijn ca. 100 spoorwegemplacementen die op grond van hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer (Wm) vergunningplichtig zijn. Op deze spoorwegemplacementen vinden activiteiten plaats die geluid veroorzaken, zoals het rijden door wissels en bogen, (ont)koppelen, remmen, ontluchten van remleidingen en stoten. Het karakter van de inrichtingen leidt erto... BWBR0016218
2.2.3. Akoestisch onderzoek, Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen     2.3. Akoestisch onderzoek 2.2.3. Akoestisch onderzoek In het kader van de vergunningprocedure voor een spoorwegemplacement zal ingevolge het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) meestal een akoestisch onderzoeksrapport worden verlangd. In dit rapport kan in beginsel alle informatie worden gevonden die nodig is voor de hierboven beschreven nieuwe beoordelingswijze. Ten aanzien van de daarbij te volgen ... BWBR0016218
2.2.4. Overgangsrecht, Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen     2.4. Overgangsrecht 2.2.4. Overgangsrecht Ik adviseer u nadrukkelijk de hierboven beschreven methode toe te passen op toekomstige vergunningaanvragen op basis van de Wm. Deze methode heeft als zodanig geen invloed op verleende, al dan niet onherroepelijk geworden, vergunningen en kan evenmin worden gehanteerd bij de beoordeling van reeds in behandeling genomen vergunningaanvragen. Met toekomstige vergunningaanvrag... BWBR0016218
  1, 2   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie