332 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2003     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 6, tweede lid, van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Hotel-, Restaurant-, Café- en Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante bedrijven artikel 6, derde lid, van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Hotel-, Restaurant-, Café- en Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante bedrijven ... BWBR0014187
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2003     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. • a. De heffingsplichtige is voor het jaar 2003 per onderneming een basisheffing van € 35,- aan het bedrijfschap verschuldigd. • b. Aan de heffingsplichtige wordt een aftrek toegekend op de basisheffing ter hoogte van de basisheffing, voor iedere onderneming die in 2003 is aangevangen. • 2. De heffingsplichtige... BWBR0014187
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2003     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. De heffingsplichtige ontvangt ieder jaar een loonsomaangifteformulier. • 2. Het bestuur van het bedrijfschap bepaalt welke gegevens door de heffingsplichtige op het loonsom aangifteformulier moeten worden verstrekt. • 3. Verzending van een loonsomaangifteformulier naar de heffingsplichtige kan achterwege worden gelaten i... BWBR0014187
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2003     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. De heffingsplichtige verstrekt de in het loonsomaangifteformulier gevraagde gegevens. • 2. De heffingsplichtige stuurt het loonsomaangifteformulier binnen vier weken na ontvangst, volledig en juist ingevuld en ondertekend terug. BWBR0014187
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2003     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. De heffing wordt vastgesteld na ontvangst van het loonsomaangifteformulier, dan wel op grond van gegevens als bedoeld in artikel 3, derde lid , van deze verordening. • 2. Na ontvangst van het loonsomaangifteformulier dan wel op grond van gegevens als bedoeld in artikel 3, derde lid , van deze verordening, kan een voorlopi... BWBR0014187
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2003     Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. De heffingsplichtige voldoet de heffing en de voorlopige heffing binnen veertien dagen na dagtekening. • 2. De heffingsplichtige voldoet het verschil tussen de heffing en de voorlopige heffing binnen veertien dagen na dagtekening. • 3. Ingeval de heffingsplichtige ten aanzien van het bepaalde in het eerste of tweede lid ... BWBR0014187
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2003     Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. De heffingsplichtige kan aanspraak maken op restitutie van het teveel betaalde, ingeval de heffing wordt vastgesteld op een lager bedrag dan het bedrag van de voorlopige heffing. • 2. Het bestuur van het bedrijfschap kan, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, de heffing in algemene zin verminderen. BWBR0014187
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2003     Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] In bijzondere omstandigheden kan ontheffing worden verleend van het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid , van deze verordening. BWBR0014187
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2003     Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten, als bedoeld in artikel 5 , alsmede tot het bepaalde in de artikelen 3, eerste en derde lid en 6, derde en vierde lid , wordt gemandateerd aan de directeur van de Stichting Beheer Horecasecretariaten. • 2. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 8... BWBR0014187
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2003     Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten, als bedoeld in artikel 5 , alsmede tot het bepaalde in de artikelen 3, eerste en derde lid en 6, derde en vierde lid , wordt gemandateerd aan de directeur van de Stichting Beheer Horecasecretariaten. • 2. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 8... BWBR0014187
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling