1.628 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 161, 162, 163   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] In deze verordening wordt verstaan onder: • a. instellingsverordening: Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten; • b. de onderneming: de onderneming waarin een in artikel 2 van de instellingsverordening genoemd bedrijf wordt uitgeoefend; • c. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezame... BWBR0014086
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin een in artikel 2 van de instellingsverordening genoemd bedrijf wordt uitgeoefend. BWBR0014086
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin een in artikel 2 van de instellingsverordening genoemd bedrijf wordt uitgeoefend, worden voor het jaar 2003 opgelegd: • a. een algemene heffing van: • 1e € 80,20 per onderneming; • 2e € 48,40 per ond... BWBR0014086
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. Aan de ondernemer die lid is of indirect lid is van: • a. de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland • b. de Raad Nederlandse Detailhandel • c. vereniging VNO-NCW • d. Kleinbedrijf Nederland en over het jaar 2002 de volledig contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan van € 23,60 op de algemene he... BWBR0014086
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. De heffing is nihil indien een ondernemer de uitoefening van het bedrijf op of na 1 oktober 2003 heeft aangevangen. • 2. De heffing is nihil indien een ondernemer de uitoefening van het bedrijf vóór 1 april 2003 heeft gestaakt. • 3. De heffing bedraagt 50% van de volgens deze verordening berekende heffing indien een on... BWBR0014086
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. De voorzitter stelt de hoogte van de heffing vast op grond van de ten aanzien van de ondernemer en onderneming in het register bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Registratieverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten geregistreerde gegevens en het bepaalde in deze verordening. • 2. Indien de ondernemer het bepaalde in artikel... BWBR0014086
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] De beschikking tot oplegging van de heffing is schriftelijk. Op de beschikking wordt in ieder geval vermeld: • a. de naam en woonplaats dan wel vestigingsplaats van de ondernemer; • b. het totaal van de vastgestelde heffing; • c. een beknopte specificatie van de heffing; • d. de dagtekening van de beschikking; • ... BWBR0014086
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. Met de beschikking wordt een toelichting meegezonden. • 2. In de toelichting wordt in ieder geval ingegaan op: • a. de wijze waarop de heffing is samengesteld; • b. de wijze van betaling; • c. de bestemming van de heffing; • d. de mogelijkheid van bezwaar met vermelding van de in acht te nemen termij... BWBR0014086
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. Indien een ondernemer heeft nagelaten aan het hoofdbedrijfschap of aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de inschrijving in het handelsregister, de opgaven te doen waartoe hij verplicht is, en hem dientengevolge geen dan wel een te lage heffing is opgelegd, stelt de voorzitter alsnog of opnieuw een heffing vast. De artikele... BWBR0014086
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. Indien anders dan wegens omstandigheden als bedoeld in artikel 9, eerste lid , aan een ondernemer ten onrechte geen dan wel een te lage heffing is opgelegd, stelt de voorzitter alsnog of opnieuw een heffing vast. • 2. De voorzitter deelt mede op welke gronden alsnog dan wel opnieuw een heffing is vastgesteld. • 3. De... BWBR0014086
  1, 2, 3 ... 161, 162, 163   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie