326 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »
Artikel 1, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 1 Deze verordening neemt de terminologie over van de HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003 . Het bepaalde in artikel 3, lid 1 en lid 4 van de laatstbedoelde verordening is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat voor de toepassing van de onderhavige verordening onder "omzet" wordt verstaan, de omzet als bedoeld in artikel 3, lid 4 van de HB... BWBR0014579
Artikel 2, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 2 Ter zake van het op enig tijdstip in het tijdvak van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 uitoefenen van het bedrijf van groothandelaar in groenten en fruit c.q. fruitpachter wordt aan deze de verplichting opgelegd om aan en ten behoeve van het HBAG, Commissie Groenten en Fruit, te betalen een heffing van: € 65 bij een omzet van minder dan     € 50.000 ... BWBR0014579
Artikel 3, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 3 Terzake van het op enig tijdstip in het tijdvak van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 uitoefenen van het bedrijf van commissionair en/of tussenpersoon in groenten en fruit, wordt aan deze de verplichting opgelegd om aan en ten behoeve van het HBAG, Commissie Groenten en Fruit, te betalen een heffing van: € 65 bij een omzet van minder dan   € 2.500 ... BWBR0014579
Artikel 4, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 4 Indien een ondernemer in de kalenderjaren 2000 en 2001 dan wel in de boekjaren, afgesloten in de kalenderjaren 2000 en 2001, dan wel het kalenderjaar waarin de registratieplicht is ontstaan, in het kalenderjaar 2003 meer dan één van de in de artikelen 2 en 3 genoemde activiteiten heeft uitgeoefend, wordt zijn gemiddelde jaarlijkse omzet in de voornoemde kalenderjaren, dan we... BWBR0014579
Artikel 5, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 5 Indien een opgave als bedoeld in artikel 3 lid 4 en artikel 6 lid 3 van de HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003 niet tijdig is gedaan, is de voorzitter bevoegd de omzet te schatten en een aanslag op te leggen op basis van de geschatte omzet. De voorzitter geeft de betrokkene kennis van het bedrag van de geschatte omzet en de daarop gebaseerde aanslag. Gedur... BWBR0014579
Artikel 6, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 6 Indien de door een ondernemer verstrekte gegevens over zijn omzet naar het oordeel van de voorzitter onjuist blijken te zijn, legt de voorzitter een aanslag op basis van de door de voorzitter juist geachte omzet, behoudens een beroepsmogelijkheid van de ondernemer ingevolge de Wet Administratieve Rechtspraak Bedrijfsorganisatie. BWBR0014579
Artikel 7, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 7 Een opgelegde aanslag kan binnen uiterlijk 3 jaar na afloop van het boekjaar, waarop de heffing betrekking heeft, worden herzien, indien op enigerlei wijze naar het oordeel van de voorzitter komt vast te staan, dat de door de ondernemer verstrekte gegevens c.q. de schatting van de voorzitter onjuist zijn geweest. In dit geval wordt een nieuwe aanslag opgelegd, waaromtrent het bepaalde... BWBR0014579
Artikel 8, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 8 De heffing moet worden voldaan binnen 1 maand, nadat de op deze heffing betrekking hebbende aanslag is verzonden. BWBR0014579
Artikel 9, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 9 • 1. Aan degene, die behoort tot een der in artikel 3 lid 4 HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003 genoemde groepen van ondernemingen en die lid is van één der verenigingen, omschreven in lid 2 van dit artikel , wordt een aftrek op de heffing toegestaan van 50% van de in het verenigingsjaar 2002 betaalde contributies tot een maximum van 50% van de in... BWBR0014579
Artikel 10, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 10 Deze verordening kan worden aangehaald als Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003. BWBR0014579
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling