2.967 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 295, 296, 297   »
Artikel 1. Definities, Artikel 1. Definities, Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015     Definities Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: • Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: BWBR0035982
Artikel 2. Algemeen, Artikel 2. Algemeen, Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015     Algemeen Artikel 2. Algemeen • Artikel 2. Algemeen • 1. Er is een bedrijfscommissie overheid. • 1. Er is een bedrijfscommissie overheid. • 2. De bedrijfscommissie overheid vervult de taak zoals opgedragen in de Wet op de ondernemingsraden . • 2. De bedrijfscommissie overheid vervult de taak zoals opgedragen in de Wet op de ondernemingsraden . • 3. De... BWBR0035982
Artikel 3. Taak, Artikel 3. Taak, Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015     Taak Artikel 3. Taak • Artikel 3. Taak • 1. De bedrijfscommissie overheid behandelt aangelegenheden, bedoeld in artikel 37 van de Wet op de ondernemingsraden . • 1. De bedrijfscommissie overheid behandelt aangelegenheden, bedoeld in artikel 37 van de Wet op de ondernemingsraden . • 2. De bedrijfscommissie overheid geeft uitvoering aan haar taak, bedoeld in het eer... BWBR0035982
Artikel 4. Indienen verzoek tot bemiddeling, Artikel 4. Indienen verzoek tot bemiddeling, Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015     Indienen verzoek tot bemiddeling Artikel 4. Indienen verzoek tot bemiddeling • Artikel 4. Indienen verzoek tot bemiddeling • 1. Iedere belanghebbende kan de bedrijfscommissie overheid verzoeken te bemiddelen bij een geschil, indien op grond van artikel 36, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden een verzoek kan worden ingediend bij de kantonrechter. • 1. Iedere belanghebbende kan de bedrijfsco... BWBR0035982
Artikel 5. Einde bemiddeling en status advies, Artikel 5. Einde bemiddeling en status advies, Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015     Einde bemiddeling en status advies Artikel 5. Einde bemiddeling en status advies • Artikel 5. Einde bemiddeling en status advies • 1. Partijen bij het geschil bepalen of de bemiddeling, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a , geslaagd is. • 1. Partijen bij het geschil bepalen of de bemiddeling, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a , geslaagd is. • 2. Het advies van de bedrijfscommissi... BWBR0035982
Artikel 6. Bevoegdheid bedrijfscommissie overheid, Artikel 6. Bevoegdheid bedrijfscommissie overheid, Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015     Bevoegdheid bedrijfscommissie overheid Artikel 6. Bevoegdheid bedrijfscommissie overheid • Artikel 6. Bevoegdheid bedrijfscommissie overheid • 1. Na ontvangst van een verzoek om bemiddeling als bedoeld in artikel 4 , gaat de bedrijfscommissie overheid na of zij bevoegd is het verzoek te behandelen. • 1. Na ontvangst van een verzoek om bemiddeling als bedoeld in artikel 4 , gaat de bedrijfscommissie overh... BWBR0035982
Artikel 7. Ontvankelijkheid verzoek, Artikel 7. Ontvankelijkheid verzoek, Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015     Ontvankelijkheid verzoek Artikel 7. Ontvankelijkheid verzoek • Artikel 7. Ontvankelijkheid verzoek • 1. Een verzoek om bemiddeling is ontvankelijk als het voldoet aan het gestelde in artikel 4, eerste tot en met vijfde lid . • 1. Een verzoek om bemiddeling is ontvankelijk als het voldoet aan het gestelde in artikel 4, eerste tot en met vijfde lid . • 2. Na ontvangst van een verzoek o... BWBR0035982
Artikel 8. Kennisgeving in behandeling nemen en informatieverstrekking over procedure, Artikel 8. Kennisgeving in behandeling nemen en informatieverstrekking over procedure, Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015     Kennisgeving in behandeling nemen en informatieverstrekking over procedure Artikel 8. Kennisgeving in behandeling nemen en informatieverstrekking over procedure • Artikel 8. Kennisgeving in behandeling nemen en informatieverstrekking over procedure • 1. Nadat is vastgesteld dat de bedrijfscommissie overheid bevoegd is en het verzoek ontvankelijk is, stelt de bedrijfscommissie overheid de verzoeker er van op de hoogte dat het verzoek in behandeling word... BWBR0035982
Artikel 9. Wijze van behandeling van het geschil, Artikel 9. Wijze van behandeling van het geschil, Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015     Wijze van behandeling van het geschil Artikel 9. Wijze van behandeling van het geschil • Artikel 9. Wijze van behandeling van het geschil • 1. De bedrijfscommissie overheid beslist over de wijze waarop zij het verzoek om bemiddeling zal behandelen. • 1. De bedrijfscommissie overheid beslist over de wijze waarop zij het verzoek om bemiddeling zal behandelen. • 2. Partijen worden in de gelegenheid gestel... BWBR0035982
Artikel 10. Schriftelijk verslag, Artikel 10. Schriftelijk verslag, Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015     Schriftelijk verslag Artikel 10. Schriftelijk verslag • Artikel 10. Schriftelijk verslag • 1. De bedrijfscommissie overheid brengt van elke bemiddeling schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. • 1. De bedrijfscommissie overheid brengt van elke bemiddeling schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. • 2. Het schriftelijk verslag bevat ten minste de volgende onderdelen: • ... BWBR0035982
  1, 2, 3 ... 295, 296, 297   »