214 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 20, 21, 22   »
I. Inleiding/managementinformatie, Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2003)     Inleiding/managementinformatie I. Inleiding/managementinformatie In deze circulaire worden de verrekeningsbedragen betreffende inwoning, verwarming, energie en water bekendgemaakt, zoals deze per 1 juli 2003 gaan gelden. Voor de ambtenaar voor wie reeds inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel via het IPA-salarissysteem plaatsvinden, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van ... BWBR0015285
II. Aanpassing verrekeningsbedragen huurwaarde dienstwoning per 1 juli 2003, Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2003)     Aanpassing verrekeningsbedragen huurwaarde dienstwoning per 1 juli 2003 II. Aanpassing verrekeningsbedragen huurwaarde dienstwoning per 1 juli 2003 De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen naar van de zijde van de Belastingdienst is vernomen per 1 juli 2003 met 3% te worden verhoogd. Woningen welke op of na 1 juli 2002 g... BWBR0015285
III . Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d., Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2003)     Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d. III . Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d. De maximumverrekeningsbedragen voor het van rijkswege verstrekte genot van verwarming, elektrische energie e.d. genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel worden, overeenkomstig de gebruikelijke systematiek, aangepast aan de hand van de prijsontwikkeli... BWBR0015285
I. Samenvatting, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2004     Samenvatting I. Samenvatting In deze circulaire wordt het niveau van de tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) vanaf 1 januari 2004 bekendgemaakt. BWBR0016257
II. Inleiding, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2004     Inleiding II. Inleiding De Btzr-tegemoetkoming wordt jaarlijks vastgesteld op 50% van het totaal van de MOOZ-bijdrage, de WTZ-bijdrage en het bedrag van de component 'polis' van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis, zoals deze ten behoeve van het Centraal Economisch Plan door het Centraal Plan Bureau wordt geraamd. BWBR0016257
III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2004, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2004     Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2004 III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2004 De MOOZ-bijdrage en de WTZ-bijdrage zijn voor het jaar 2004 vastgesteld op € 120 respectievelijk € 393,60 per jaar. Het bedrag van de component 'polis' van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis is door het Centraal Plan Bureau geraamd op € 1316,71 per jaar. Het bedrag van de tegemoetkoming per maand is vanaf 1 januar... BWBR0016257
Voorbeeld, Vakbondscontributies en IKAP     Voorbeeld Een ambtenaar betaalt € 150 vakbondscontributie per jaar. Hij wil hiervoor eenmalig een belastingvrije vergoeding ontvangen en ziet in ruil daarvoor af van een deel van zijn salaris. Hierdoor wordt de pensioengrondslag (het bedrag waarover de pensioenuitkering wordt berekend) voor dat jaar met € 150 verlaagd en wordt de pensioenopbouw over dat kalenderjaar met 1,75% van € 150 = ... BWBR0016430
I. Inleiding/managementinformatie, Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2004)     Inleiding/managementinformatie I. Inleiding/managementinformatie In deze circulaire worden de verrekeningsbedragen betreffende inwoning, verwarming, energie en water bekendgemaakt, zoals deze per 1 juli 2004 gaan gelden. Voor de ambtenaar voor wie reeds inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel via het IPA-salarissysteem plaatsvinden, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van ... BWBR0016922
II. Aanpassing verrekeningsbedragen huurwaarde dienstwoning per 1 juli 2004, Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2004)     Aanpassing verrekeningsbedragen huurwaarde dienstwoning per 1 juli 2004 II. Aanpassing verrekeningsbedragen huurwaarde dienstwoning per 1 juli 2004 De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen naar van de zijde van de Belastingdienst is vernomen per 1 juli 2004 met 3% te worden verhoogd. Woningen welke op of na 1 juli 2003 g... BWBR0016922
III. Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d., Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2004)     Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d. III. Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d. De maximumverrekeningsbedragen voor het van rijkswege verstrekte genot van verwarming, elektrische energie e.d. genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel worden, overeenkomstig de gebruikelijke systematiek, aangepast aan de hand van de prijsontwikkelin... BWBR0016922
  1, 2, 3 ... 20, 21, 22   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie