35 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)     Artikel 1 Aan de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: • a. besluiten te nemen inzake subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 , met inachtneming van de daartoe... BWBR0032931
Artikel 2, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)     Artikel 2 De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de besluiten, bedoeld in artikel 1 . BWBR0032931
Artikel 3, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)     Artikel 3 De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2 , ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen. BWBR0032931
Artikel 4, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0032931
Artikel 1, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)     Artikel 1 Aan de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: • a. besluiten te nemen inzake subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 , met inachtneming van de daartoe... BWBR0034762
Artikel 2, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)     Artikel 2 De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de besluiten, bedoeld in artikel 1 . BWBR0034762
Artikel 3, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)     Artikel 3 De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2 , ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen. BWBR0034762
Artikel 4, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0034762
Artikel 1, Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014     Artikel 1 Aan het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt mandaat verleend om in zijn functie als hoofd van de Visadienst namens de Minister van Buitenlandse Zaken: • a. besluiten te nemen omtrent de visa, bedoeld in artikel 2, punten 2 tot en met 5, van de Visumcode 1 ; • b. besluiten te nemen omtrent de visa, bedoel... BWBR0035767
Artikel 2, Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014     Artikel 2 Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt in zijn functie als hoofd van de Visadienst gemachtigd tot: • a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden, niet zijnde instructies ten aanzien van functionarissen werkzaam op een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland, ter voorbereiding van de besluite... BWBR0035767
  1, 2, 3, 4   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie