8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de Minister: de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking; • b. het BIO: het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten, bedoeld in het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 4 december 2000, kenmerk nr DCO/OO-470/00 ; • c. FION: De Federatie van Internationaal Onderwijsinstellingen in ... BWBR0011882
Artikel 2, Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)     Artikel 2 Aan de vice-voorzitter van FION wordt mandaat verleend om namens de Minister te besluiten op subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van het BIO. BWBR0011882
Artikel 3, Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)     Artikel 3 In de door gemandateerde te nemen besluiten in het kader van het BIO wordt dit mandaatbesluit aangehaald en wordt in de ondertekening vermeld: `DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING namens deze De Vice-Voorzitter van de FION (naam)' BWBR0011882
Artikel 4, Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt. BWBR0011882
Artikel 1, Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de Minister: De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking; • b. het BIO: het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten, bedoeld in het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 5 december 2001, kenmerk nr DCO/OO-449/01 ; • c. FION: De Federatie van Internationaal Onderwijsinstellingen in ... BWBR0013085
Artikel 2, Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001     Artikel 2 Aan de vice-voorzitter van FION wordt mandaat verleend om namens de Minister: • A. besluiten te nemen op subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van het BIO en • B. te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld onder A. BWBR0013085
Artikel 3, Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001     Artikel 3 In de door gemandateerde te nemen besluiten in het kader van het BIO wordt dit mandaatbesluit aangehaald en wordt in de ondertekening vermeld: `DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING namens deze De Vice-Voorzitter van de FION (naam)' BWBR0013085
Artikel 4, Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt. BWBR0013085

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie