50 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Aanwijzing ontsmettingsmiddel Virkon s     Artikel 1 Met ingang van 1 maart 2003 is in het kader van de bestrijding van vogelpest (aviaire influenza) als ontsmettingsmiddel Virkon s vastgesteld. BWBR0015227
Artikel 2, Aanwijzing ontsmettingsmiddel Virkon s     Artikel 2 De directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, kan ten behoeve van het gebruik van het in artikel 1 genoemde ontsmettingsmiddel gebruiksvoorschriften opstellen, welke worden bekendgemaakt op www.minlnv.nl/rvv. BWBR0015227
Artikel 2a, Aanwijzing ontsmettingsmiddel Virkon s     Artikel 2a Dit besluit berust mede op artikel 108, onderdeel c, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s . BWBR0015227
Artikel 1, Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2005     Artikel 1 Vastgesteld worden de in de bijlage bij deze regeling opgenomen: • a. indeling in verplichte deelkwalificaties van een beroepsopleiding op gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving; • b. deelkwalificaties van een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving; • c. leerwegen waarin een beroepsopleiding op het gebied van de ... BWBR0018634
Artikel 2, Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2005     Artikel 2 De bijlage bij deze regeling ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. BWBR0018634
Artikel 3, Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2005     Artikel 3 De Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2004 wordt ingetrokken. BWBR0018634
Artikel 4, Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2005     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2005. BWBR0018634
Artikel 5, Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2005     Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2005. BWBR0018634
Enig Artikel, Besluit vaststelling vergoedingen Adviescommissie Kredietcommissie Garantie Ondernemingsfinanciering     Enig Artikel • 1. Aan de voorzitter van de Adviescommissie Kredietcommissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,17. • 2. Aan de andere leden van de Adviescommissie Kredietcommissie wordt een vaste vergoed... BWBR0025897
Enig artikel, Besluit vaststelling vergoeding voorzitters en leden Adviescommissie valorisatieprogramma     Enig artikel • 1. Aan de voorzitter van de Adviescommissie valorisatieprogramma wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,062. • 2. Aan de andere leden van de Adviescommissie valorisatieprogramma wordt een vast... BWBR0029137
  1, 2, 3, 4, 5   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie