3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Wet i.v.m. het overgaan van de Kroon op een Koningin     Artikel 1 Zoolang eene Koningin de Kroon draagt, wordt bij het gebruik van alle wettelijk vastgestelde formulieren, ambtstitels en officieele benamingen, waarin het woord "Koning" voorkomt, in plaats daarvan het woord "Koningin" gebezigd, met inachtneming van de daardoor noodzakelijk wordende taalkundige veranderingen. BWBR0001858
Artikel 2, Wet i.v.m. het overgaan van de Kroon op een Koningin     Artikel 2 Voor de rechtsgeldigheid van de toepassing sedert den overgang van de Kroon op HARE MAJESTEIT WILHELMINA aan wettelijk vastgestelde voorschriften betreffende formulieren, ambtstitels en officieele benamingen gegeven, maakt het geen onderscheid of daarbij het woord "Koning" dan wel het woord "Koningin" met inachtneming van de daardoor noodzakelijk geworden taalkundige veranderingen, ge... BWBR0001858
Artikel 3, Wet i.v.m. het overgaan van de Kroon op een Koningin     Artikel 3 • 1. Deze wet is ook verbindend voor de koloniĆ«n en bezittingen in andere werelddeelen. • 2. Zij treedt in werking op den 1sten September 1891. BWBR0001858

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie