562 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 55, 56, 57   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Regeling Tarieven Rijksgebouwendienst 2003     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: • 2. Onder gebouw wordt mede begrepen een gebouw dat nog niet gerealiseerd is, doch bij levering gerealiseerd dient te zijn. • a. besluit: Besluit Rijksgebouwendienst 1999 ; • b. gebruiksvergoeding: vergoeding als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het besluit ; • c. ontwikke... BWBR0015572
Artikel 2. Tarieven, Regeling Tarieven Rijksgebouwendienst 2003     Tarieven Artikel 2. Tarieven • 1. Het tarief dat betrekking heeft op de ontwikkeling van huisvesting wordt berekend door optelling van de volgende deeltarieven, voor zover deze van toepassing zijn: • 2. Het tarief wordt vermeld in de offerte die, direct voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering ongeacht eventuele veranderingen van de grondslagen na de totstandkoming van die overeenkoms... BWBR0015572
Artikel 3. Slotbepaling, Regeling Tarieven Rijksgebouwendienst 2003     Slotbepaling Artikel 3. Slotbepaling • 1. De Regeling Tarieven Rijksgebouwendienst wordt ingetrokken. • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 29 september 2003 en werkt terug tot en met 1 juli 2003. • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Tarieven Rijksgebouwendienst 2003. BWBR0015572
Rendementen gesubsidieerde woningbouw september 2003     1 bijgaande beschikking) Rendementen gesubsidieerde woningbouw september 2003 BWBR0015617
Rendementen gesubsidieerde woningbouw september 2003     2 bijgaande beschikking) Rendementen gesubsidieerde woningbouw september 2003 BWBR0015617
Rendementen gesubsidieerde woningbouw september 2003     3 bijgaande beschikking) Rendementen gesubsidieerde woningbouw september 2003 BWBR0015617
Artikel I, Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering     Artikel I [Wijzigt de Wet op de Jeugdzorg.] BWBR0019970
Artikel II, Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering     Artikel II [Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.] BWBR0019970
Artikel IIa, Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering     Artikel IIa • 1. De besluiten van het provinciebestuur van Zuid-Holland, onderscheidenlijk Noord-Holland waarbij de provinciale besturen de bevoegdheden inzake de uitvoering van hun taken in het kader van de jeugdhulpverlening op grond van artikel 20 van de Kaderwet bestuur in verandering hebben overgedragen aan het bestuur van de regionale lichamen van de samenwerkingsgebieden waar... BWBR0019970
Artikel III, Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering     Artikel III Artikel I, onderdeel D en E , treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De overige onderdelen van artikel I en de artikelen II en IIa treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel II , alsmede de onderdelen A, C, F en G van artikel I te... BWBR0019970
  1, 2, 3 ... 55, 56, 57   »