216 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 20, 21, 22   »
Artikel 1, Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2010     Artikel 1 Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder: artikel 1 van de Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005 artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PVV) 2005 artikel 1 van de Verordening fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2005 a. fonds afzetbevordering : fonds al... BWBR0027419
Artikel 2, Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2010     Artikel 2 • 1. De ondernemer die in het jaar 2010 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming. • 2. Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt: • a. € 0,16 per varken, waarvan € 0,04 voor het f... BWBR0027419
Artikel 3, Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2010     Artikel 3 Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2 , wordt aangemerkt degene die één of meer dieren • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel • b. naar derde landen uitvoert, dan wel • c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt. BWBR0027419
Artikel 4, Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2010     Artikel 4 De heffing, bedoeld in artikel 2 , is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat: • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee maanden; • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan twee maanden. BWBR0027419
Artikel 5, Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2010     Artikel 5 Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde hij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 . BWBR0027419
Artikel 6, Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2010     Artikel 6 Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt. BWBR0027419
Artikel 7, Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2010     Artikel 7 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2010. • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2010, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug to... BWBR0027419
Artikel 1, Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2010     Artikel 1 Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder: artikel 1 van de Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005 artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PVV) 2005 artikel 1 van de Verordening fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2005 a. fonds afzetbevordering : fonds al... BWBR0027420
Artikel 2, Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2010     Artikel 2 • 1. De ondernemer die in het jaar 2010 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming. • 2. De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt: • a. € 0,23 per rund, waarvan € 0,13 voor het fonds afzetbevorde... BWBR0027420
Artikel 3, Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2010     Artikel 3 Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste lid , wordt aangemerkt degene die één of meer dieren • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel • b. naar derde landen uitvoert, dan wel • c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland... BWBR0027420
  1, 2, 3 ... 20, 21, 22   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling