418 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 40, 41, 42   »
Algemeen, Invoering euro en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek     Algemeen Per 1 januari 2002 schakelt de overheid om naar de euro. Vanaf dat moment zullen de salarissen, onkostenvergoedingen, tegemoetkomingen enz. van het overheidspersoneel in euro’s moeten worden uitbetaald. Voor die tijd kunnen individuele werknemers wel reeds een bankrekening in euro’s hebben. In dat geval dragen de banken zorg voor de conversie van het salarisbedrag in guldens naar e... BWBR0010908
Overgang, Invoering euro en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek     Overgang Voor de diverse berekeningen die salarisadministraties moeten uitvoeren (bijvoorbeeld ten aanzien van nabetalingen, het vergoeden van overwerk enz.) zijn met betrekking tot de overgang van gulden naar euro verschillende manieren mogelijk, die als gevolg van het optreden van afrondingsverschillen tot net iets andere eindresultaten kunnen leiden. Het is aan te bevelen dat salarisadminist... BWBR0010908
Invoering euro en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek     • Algemeen Per 1 januari 2002 schakelt de overheid om naar de euro. Vanaf dat moment zullen de salarissen, onkostenvergoedingen, tegemoetkomingen enz. van het overheidspersoneel in euro’s moeten worden uitbetaald. Voor die tijd kunnen individuele werknemers wel reeds een bankrekening in euro’s hebben. In dat geval dragen de banken zorg voor de conversie van het salarisbedrag in gulden... BWBR0010908
Invoering euro en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek     ) in 2002 • Algemeen Per 1 januari 2002 schakelt de overheid om naar de euro. Vanaf dat moment zullen de salarissen, onkostenvergoedingen, tegemoetkomingen enz. van het overheidspersoneel in euro’s moeten worden uitbetaald. Voor die tijd kunnen individuele werknemers wel reeds een bankrekening in euro’s hebben. In dat geval dragen de banken zorg voor de conversie van het salarisbedrag in gulden... BWBR0010908
Invoering euro en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek     • Algemeen Per 1 januari 2002 schakelt de overheid om naar de euro. Vanaf dat moment zullen de salarissen, onkostenvergoedingen, tegemoetkomingen enz. van het overheidspersoneel in euro’s moeten worden uitbetaald. Voor die tijd kunnen individuele werknemers wel reeds een bankrekening in euro’s hebben. In dat geval dragen de banken zorg voor de conversie van het salarisbedrag in gulden... BWBR0010908
Invoering euro en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek     • Algemeen Per 1 januari 2002 schakelt de overheid om naar de euro. Vanaf dat moment zullen de salarissen, onkostenvergoedingen, tegemoetkomingen enz. van het overheidspersoneel in euro’s moeten worden uitbetaald. Voor die tijd kunnen individuele werknemers wel reeds een bankrekening in euro’s hebben. In dat geval dragen de banken zorg voor de conversie van het salarisbedrag in gulden... BWBR0010908
Invoering euro en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek     • Algemeen Per 1 januari 2002 schakelt de overheid om naar de euro. Vanaf dat moment zullen de salarissen, onkostenvergoedingen, tegemoetkomingen enz. van het overheidspersoneel in euro’s moeten worden uitbetaald. Voor die tijd kunnen individuele werknemers wel reeds een bankrekening in euro’s hebben. In dat geval dragen de banken zorg voor de conversie van het salarisbedrag in gulden... BWBR0010908
Belastingdienst, Invoering euro en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek     Belastingdienst Gelet op de vaste koersverhouding tussen de euro en de gulden staat de Belastingdienst toe dat historische gegevens worden geconverteerd in euro’s, mits de daarvoor op Europees niveau vastgestelde rekenregels zijn gehanteerd. De oorspronkelijke gegevens in guldens dienen op verzoek, binnen een door de inspecteur te stellen redelijke termijn, te worden verstrekt. Voor wat betre... BWBR0010908
A. Aanpassing van diverse bedragen, Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2000     Aanpassing van diverse bedragen A. Aanpassing van diverse bedragen BWBR0010949
1. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2000     Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel 1. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel De wijzigingen in het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel per 1 januari 2000 houden het volgende in: • a. Maximumverrekeningsbedragen kost en inwoning Voor diegenen voor wie de berekeningsbasis gelijk is aan of lager dan het voor 23-jarigen en ouderen geldende bedrag van het minimumloon (f 2.406,30 per 1 ... BWBR0010949
  1, 2, 3 ... 40, 41, 42   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie