918 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 90, 91, 92   »
Artikel 1, Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken     Artikel 1 • 1. Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken . • 2. In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet waardering onroerende zaken . BWBR0007179
Artikel 2, Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken     Artikel 2 Bij ministeriële regeling wordt een instructie vastgesteld waarin regels zijn neergelegd voor de onderbouwing en de uitvoering van de waardebepaling van onroerende zaken op de voet van de wet. BWBR0007179
Artikel 3, Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken     Artikel 3 De instructie bevat richtlijnen voor het rapporteren door de colleges van burgemeester en wethouders aan de Waarderingskamer over de stand van zaken, de planning en de voortgang van de werkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken , alsmede over de kwaliteit van die werkzaamheden. BWBR0007179
Artikel 4, Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken     Artikel 4 De instructie bevat richtlijnen voor het verzamelen, analyseren en registreren van objectgegevens en marktgegevens die ten grondslag liggen aan de waardebepaling. BWBR0007179
Artikel 5, Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken     Artikel 5 De instructie bevat richtlijnen voor de toepassing van de te hanteren taxatiemethoden en een uitwerking van die methoden. BWBR0007179
Artikel 6, Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken     Artikel 6 De instructie bevat richtlijnen voor de onderbouwing van de taxatie ten behoeve van belanghebbenden in de vorm van een model-taxatieverslag. Het taxatieverslag bevat ten minste de objectaanduiding, de waarderelevante objectgegevens, de motivering van de individuele afwijking ten opzichte van de relevante marktgegevens en de getaxeerde waarde. BWBR0007179
Artikel 7, Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken     Artikel 7 De instructie bevat richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles door de colleges van burgemeester en wethouders. BWBR0007179
Artikel 8, Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995. BWBR0007179
Artikel 9, Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken     Artikel 9 Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken. BWBR0007179
  1, 2, 3 ... 90, 91, 92   »