40 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, januari 2007     Artikel 1 Voor woningen en voor woongebouwen met een bijzonder karakter, waarvoor een jaarlijkse bijdrage en een bijdrage ineens dan wel een bijdrage ineens op voet van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986, of de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 werden verstrekt, bedraag... BWBR0021071
Artikel 2, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, januari 2007     Artikel 2 Voor de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage op voet van de berekeningsmethodiek conform de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988, met betrekking tot welk de gemeente de datum, bedoeld in artikel 31, onderdeel i. van die regeling, stelt op 16 januari 2007, doch niet later dan 15 februari 2007 bedraagt het gemiddelde verschil, bedoeld in artikel 5... BWBR0021071
Artikel 3, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, januari 2007     Artikel 3 Voor de woningen, ten aanzien waarvan de toelatingsbeschikking voor 1 januari 1992 is afgegeven en waarvan in het tijdvak aanvangende met 16 januari 2007 en eindigende met 15 februari 2007 de notariële akte tot levering, bedoeld in artikel 89, boek 3, van het Burgerlijk Wetboek , is verleden, bedraagt het rentepercentage dat voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, van de... BWBR0021071
Artikel 4, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, januari 2007     Artikel 4 Het in artikel 28b van de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 bedoelde opslagpercentage is gelijk aan het in artikel 2 van deze beschikking genoemde percentage en is geldig voor de genoemde periode. BWBR0021071
Artikel 1, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, februari 2007     Artikel 1 Voor woningen en voor woongebouwen met een bijzonder karakter, waarvoor een jaarlijkse bijdrage en een bijdrage ineens dan wel een bijdrage ineens op voet van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986, of de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 werden verstrekt, bedraag... BWBR0021273
Artikel 2, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, februari 2007     Artikel 2 Voor de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage op voet van de berekeningsmethodiek conform de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988, met betrekking tot welk de gemeente de datum, bedoeld in artikel 31, onderdeel i. van die regeling, stelt op 16 februari 2007, doch niet later dan 15 maart 2007 bedraagt het gemiddelde verschil, bedoeld in artikel 57,... BWBR0021273
Artikel 3, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, februari 2007     Artikel 3 Voor de woningen, ten aanzien waarvan de toelatingsbeschikking voor 1 januari 1992 is afgegeven en waarvan in het tijdvak aanvangende met 16 februari 2007 en eindigende met 15 maart 2007 de notariële akte tot levering, bedoeld in artikel 89, boek 3, van het Burgerlijk Wetboek , is verleden, bedraagt het rentepercentage dat voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, van de Be... BWBR0021273
Artikel 4, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, februari 2007     Artikel 4 Het in artikel 28b van de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 bedoelde opslagpercentage is gelijk aan het in artikel 2 van deze beschikking genoemde percentage en is geldig voor de genoemde periode. BWBR0021273
Artikel 1, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, maart 2007     Artikel 1 Voor woningen en voor woongebouwen met een bijzonder karakter, waarvoor een jaarlijkse bijdrage en een bijdrage ineens dan wel een bijdrage ineens op voet van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986, of de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 werden verstrekt, bedraag... BWBR0021555
Artikel 2, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, maart 2007     Artikel 2 Voor de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage op voet van de berekeningsmethodiek conform de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988, met betrekking tot welk de gemeente de datum, bedoeld in artikel 31, onderdeel i. van die regeling, stelt op 16 maart 2007, doch niet later dan 15 april 2007 bedraagt het gemiddelde verschil, bedoeld in artikel 57, ee... BWBR0021555
  1, 2, 3, 4   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie