1.588 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 157, 158, 159   »
Artikel II, Wijzigingswet regulerende energiebelasting ivm beëindigen nihiltarief voor verbruik aardgas en minerale oliën door glastuinbouw     Artikel II In afwijking van artikel 83 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 vindt de tariefwijziging van ARTIKEL X van de Wet van 22 december 1999, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 2000) , Stb. 579, toepassing vanaf het tijdstip waarop dat artikel in werking treedt. BWBR0011321
Artikel III, Wijzigingswet regulerende energiebelasting ivm beëindigen nihiltarief voor verbruik aardgas en minerale oliën door glastuinbouw     Artikel III Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat ARTIKEL I terugwerkt tot en met 1 januari 2000 en ARTIKEL II tot en met 1 mei 2000. BWBR0011321
Artikel 1, Auteursrechtelijk voorbehoud ontwerp EK 2000-munt     Artikel 1 De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot het ontwerp van de voor- en de keerzijde van de vijfguldenmunt ter gelegenheid van het Europees kampioenschap voetbal, als opgenomen in de bijlage bij deze regeling. BWBR0011329
Artikel 2, Auteursrechtelijk voorbehoud ontwerp EK 2000-munt     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0011329
Artikel 1, Instelling werkgroep Vergroening van het fiscale stelsel II     Artikel 1 Er is een werkgroep Vergroening van het fiscale stelsel II. BWBR0011356
Artikel 2, Instelling werkgroep Vergroening van het fiscale stelsel II     Artikel 2 • 1. De werkgroep heeft als taak te bezien welke mogelijkheden in vervolg op de in deze kabinetsperiode gerealiseerde fiscale maatregelen op gebied van milieu, natuur daaronder begrepen, kunnen worden ingezet binnen het fiscale stelsel die het belang van de bescherming van het milieu dienen en een duurzame ontwikkeling van de economie bevorderen. Dit gebeurt mede op basis van ... BWBR0011356
Artikel 3, Instelling werkgroep Vergroening van het fiscale stelsel II     Artikel 3 Bij het doen van voorstellen neemt de werkgroep de volgende voorwaarden in acht:- de te ontwikkelen voorstellen dienen inpasbaar te zijn binnen het fiscale stelsel. Dit betekent onder meer dat de voorstellen zorgvuldig moeten worden afgewogen op hun uitvoeringsaspecten en hun handhaafbaarheid, en op hun inpasbaarheid in de internationale context, waarbij tevens voorstellen kunnen word... BWBR0011356
Artikel 4, Instelling werkgroep Vergroening van het fiscale stelsel II     Artikel 4 • 1. Tot lid, tevens voorzitter van de werkgroep wordt benoemd: mr. J.C. de Waard. • 2. Tot leden, tevens secretarissen, van de werkgroep worden benoemd: mw. mr. C.M. de Berg en D. Blansjaar. • 3. Tot leden van de werkgroep worden benoemd: ir. A.N. Bleijenberg mw. drs. A.J.F.M. Deckers mr. J.H. Enter prof. dr. C. van Ewijk prof. H. Folmer mw. dr. J. de Groene pr... BWBR0011356
Artikel 5, Instelling werkgroep Vergroening van het fiscale stelsel II     Artikel 5 Ter uitvoering van haar taak kan de werkgroep zich rechtstreeks wenden tot derden voor het verkrijgen van inlichtingen en hen zo nodig ter vergadering uitnodigen om hen hun mening nader uiteen te laten zetten. BWBR0011356
  1, 2, 3 ... 157, 158, 159   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling