3.374 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 336, 337, 338   »
Artikel 1, Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: de Wet bescherming persoonsgegevens . BWBR0012565
Artikel 2, Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp     Artikel 2 • 1. De vergoeding voor de kosten van de mededeling, bedoeld in artikel 35 van de wet , bedraagt € 0,23 per pagina tot een maximumbedrag van € 5,– voor elke afzonderlijke mededeling. • 2. De verantwoordelijke mag voor de kosten van de mededeling die op een andere gegevensdrager dan papier wordt verstrekt een redelijke vergoeding in rekening brengen, met dien ... BWBR0012565
Artikel 3, Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp     Artikel 3 In afwijking van artikel 2 mag de verantwoordelijke een redelijke vergoeding in rekening brengen, met dien verstande dat deze ten hoogste € 22,50 bedraagt in het geval dat: • a. de mededeling bestaat uit meer dan honderd pagina’s; • b. de mededeling bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking; &... BWBR0012565
Artikel 4, Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp     Artikel 4 De verantwoordelijke mag voor de kosten voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de wet een redelijke vergoeding in rekening brengen met dien verstande dat deze ten hoogste  € 4.50 bedraagt. BWBR0012565
Artikel 5, Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp     Artikel 5 Tot 1 januari 2002 bedragen de tarieven in afwijking van: • a. artikel 2, eerste lid: f 0,50 respectievelijk f 10,00; • b. artikel 2, tweede lid: f 10,00; • c. artikel 3: f 50,00; en • d. artikel 4: f 10,00. BWBR0012565
Artikel 6, Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp     Artikel 6 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet bescherming persoonsgegevens in werking treedt. BWBR0012565
Artikel 7, Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp     Artikel 7 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. BWBR0012565
Artikel 1, Politiewet 1993     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. regio: politieregio; • b. regionale college: het college bedoeld in artikel 22 ; • c. korpsbeheerder: de burgemeester, bedoeld in artikel 23, eerste lid , of de waarnemend korpsbeheerder, bedoeld in artikel 23, zesde lid ; • d. korpschef: de korpschef, bedoeld in... BWBR0006299
Artikel 2, Politiewet 1993     Artikel 2 De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. BWBR0006299
Artikel 3, Politiewet 1993     Artikel 3 • 1. Ambtenaren van politie in de zin van deze wet zijn: • a. ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak; • b. ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie; • c. vrijwillige ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. • 2. Onder ambtenaren van... BWBR0006299
  1, 2, 3 ... 336, 337, 338   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd