2.374 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 236, 237, 238   »
Artikel 1, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders is bepaald - verstaan onder: • a. effecten: • 1°. aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, warrants, en soortgelijke waardepapieren; • 2°. rechten van deelgenootschap, opties, rechten op overdracht op termijn van goederen, inschrijvingen in aandelen-... BWBR0007657
Artikel 2, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 2 Geen effecten in de zin van deze wet zijn: • a. waarden die uitsluitend het karakter van betaalmiddel dragen; • b. appartementsrechten. BWBR0007657
Artikel 28, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 28 • 1. Indien Onze Minister vaststelt dat een instelling waarvan effecten zijn aangeboden of zullen worden aangeboden, degene die deze effecten aanbiedt, een bieder, bestuurder, commissaris of functionaris als bedoeld in artikel 6a, derde lid , een effecteninstelling, niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder h, i of j , of een instelling als ... BWBR0007657
Artikel 29, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 29 • 1. Onze Minister kan bij: • a. [vervallen;] • b. [vervallen;] • c. [vervallen;] • d. [vervallen;] • e. [vervallen;] • f. [vervallen;] • g. [vervallen;] • h. [vervallen;] BWBR0007657
Artikel 31, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 31 • 1. Gegevens en inlichtingen die ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde omtrent afzonderlijke ondernemingen of instellingen zijn verstrekt of zijn verkregen en gegevens en inlichtingen die van een instantie als bedoeld in de artikelen 33, eerste lid , of 33a, eerste lid , zijn ontvangen, worden niet gepubliceerd en zijn geheim. • 2. Het is aan een iede... BWBR0007657
Artikel 1, Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht . BWBR0023403
Artikel 2, Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft     Artikel 2 • 1. Van artikel 5:70, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld degenen die alleen of tezamen met personen met wie in onderling overleg wordt gehandeld, rechtstreeks of middellijk, overwegende zeggenschap verkrijgen: • a. indien de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap waarin overwegende zeggenschap wordt verkregen voorafgaand aan de verkrijging... BWBR0023403
Artikel 3, Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft     Artikel 3 [Wijzigt het Besluit openbare biedingen Wft.] BWBR0023403
Artikel 4, Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2008. BWBR0023403
Artikel 5, Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft. BWBR0023403
  1, 2, 3 ... 236, 237, 238   »