280 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »
Artikel 1, Winkeltijdenwet     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: goederen: roerende lichamelijke zaken, met uitzondering van binnenlandse en buitenlandse wettige betaalmiddelen; particulier: degene die een goed koopt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf; winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden... BWBR0007952
Artikel 2, Winkeltijdenwet     Artikel 2 • 1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben: • a. op zondag; • b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur; • c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur. • 2. Het is voorts verboden op de ... BWBR0007952
Artikel 3, Winkeltijdenwet     Artikel 3 • 1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden. • 2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bed... BWBR0007952
Artikel 6, Winkeltijdenwet     Artikel 6 • 1. Indien de eigenaar of beheerder van een winkel tot een kerkgenootschap behoort, dat de wekelijkse rustdag op een andere dag dan de zondag houdt, of te goeder trouw verklaart een godsdienst of levensovertuiging te belijden welke vordert, dat de wekelijkse rustdag op een andere dag dan de zondag wordt gehouden, verlenen burgemeester en wethouders op zijn verzoek ontheffing ... BWBR0007952
Artikel 8, Winkeltijdenwet     Artikel 8 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kan vrijstelling worden verleend van de in artikel 2 vervatte verboden ten behoeve van: • a. instellingen voor de volksgezondheid, • b. het verkeer en het vervoer en • c. de verkoop van nieuwsbladen en tijdschriften. • 2. De vrijstellingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen kun... BWBR0007952
Artikel 9, Winkeltijdenwet     Artikel 9 Verordeningen van de gemeenteraad kunnen geen betrekking hebben op de openingstijden van winkels op werkdagen tussen 6 uur en 22 uur. BWBR0007952
Artikel 11, Winkeltijdenwet     Artikel 11 De Winkelsluitingswet 1976 wordt ingetrokken. BWBR0007952
Artikel 12, Winkeltijdenwet     Artikel 12 [Wijzigt de Wet op economische delicten] BWBR0007952
Artikel 13, Winkeltijdenwet     Artikel 13 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0007952
Artikel 14, Winkeltijdenwet     Artikel 14 Deze wet wordt aangehaald als: Winkeltijdenwet. BWBR0007952
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd