744 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 73, 74, 75   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 1 • 1. De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht een register te houden, waarvan de bladen van een doorloopend nommer zijn voorzien en door de burgemeester van zijn woonplaats of de korpschef worden gewaarmerkt. • 2. In dit register zal door hem, onmiddellijk nadat de goederen door hem in ontvang zijn genomen, aanteekenin... BWBR0001856
Artikel 2, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 2 De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht het door hem als zoodanig gehouden register op aanvrage te vertoonen aan den burgemeester of aan den door dezen aangewezen ambtenaar, als ook aan den bevelvoerenden officier of aan den door dezen aangewezen officier of onderofficier. BWBR0001856
Artikel 1, Wetboek van Strafrecht     Artikel 1 • 1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. • 2. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast. BWBR0001854
Artikel 2, Wetboek van Strafrecht     Artikel 2 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. BWBR0001854
Artikel 3, Wetboek van Strafrecht     Artikel 3 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Nederland aan boord van een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig aan enig strafbaar feit schuldig maakt. BWBR0001854
Artikel 4, Wetboek van Strafrecht     Artikel 4 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt: • a. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 92 tot en met 96 , 97a , 98 tot en met 98c , 105 en 108 tot en met 110 ; • b. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 131 tot en met 134 en 189 , indien het strafbare feit of het misdrijf ... BWBR0001854
Artikel 5, Wetboek van Strafrecht     Artikel 5 • 1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het begaa... BWBR0001854
Artikel 6, Wetboek van Strafrecht     Artikel 6 • 1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een feit voor zover een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie tot het vestigen van rechtsmacht over dat feit verplicht. • 2. In de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, worden de feit... BWBR0001854
Artikel 7, Wetboek van Strafrecht     Artikel 7 • 1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een feit dat door de Nederlandse strafwet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet van het land waar het begaan is, straf is gesteld. • 2. De Nederlandse strafwet is voorts toepasselijk op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt: • ... BWBR0001854
Artikel 8, Wetboek van Strafrecht     Artikel 8 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de Nederlandse ambtenaar die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een van de misdrijven omschreven in Titel XXVIII van het Tweede Boek . BWBR0001854
  1, 2, 3 ... 73, 74, 75   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd