1.448 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 143, 144, 145   »
Artikel 1, Besluit kredietvergoeding     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: de Wet op het consumentenkrediet ( Stb. 1990, 395); • b. betalingstermijn: het tijdvak dat ligt tussen: • 1°. het tijdstip waarop ter uitvoering van een krediettransactie door de kredietgever een geldsom ter beschikking wordt gesteld onderscheidenlijk met het verschaffen van het genot van een zaak of het verle... BWBR0005233
Artikel 2, Besluit kredietvergoeding     Artikel 2 Voor de toepassing van dit besluit wordt een bij een krediettransactie in maanden, kwartalen of jaren uitgedrukte betalingstermijn beschouwd als een gedurende de looptijd gelijk blijvende betalingstermijn, indien dit in een tot de krediettransactie behorende overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. BWBR0005233
Artikel 3, Besluit kredietvergoeding     Artikel 3 Kredietvergoeding over een bepaald tijdvak mag niet eerder in rekening worden gebracht dan nadat de laatste dag van dat tijdvak is verstreken. BWBR0005233
Artikel 4, Besluit kredietvergoeding     Artikel 4 Voor de berekening van de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling geldt de wettelijke rente verhoogd met 12 procentpunten als het ten hoogste toegelaten effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis. BWBR0005233
Artikel 6, Besluit kredietvergoeding     Artikel 6 • 1. De ten hoogste toegelaten kredietvergoeding per betalingstermijn bij regelmatige afwikkeling van doorlopende krediettransacties met een variabele kredietvergoeding, waarbij: • a. de betalingstermijn gedurende de looptijd gelijk blijft, of • b. de eerste of de laatste betalingstermijn dan wel die beide betalingstermijnen afwijkt respectievelijk afwijken van d... BWBR0005233
Artikel 7, Besluit kredietvergoeding     Artikel 7 • 1. De ten hoogste toegelaten totale kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling van niet-doorlopende krediettransacties met een vaste kredietvergoeding, waarbij: • a. de betalingstermijn en het termijnbedrag gedurende de looptijd gelijk blijven, of • b. de betalingstermijn gedurende de looptijd gelijk blijft en het eerste of het laatste termijnbedrag afwijkt ... BWBR0005233
Artikel 8, Besluit kredietvergoeding     Artikel 8 • 1. De ten hoogste toegelaten kredietvergoeding per betalingstermijn bij regelmatige afwikkeling van andere dan de in het tweede lid alsmede de artikelen 6 en 7 bedoelde krediettransacties wordt berekend als volgt: KVt= Rt . imt, waarbij: . In deze formules is: KVt: de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding over de betalingstermijn met volgnummer t; Rt: het uitstaa... BWBR0005233
Artikel 9, Besluit kredietvergoeding     Artikel 9 • 1. Indien op een tijdstip na het aangaan van de krediettransactie de betalingsregeling bij nadere overeenkomst wordt gewijzigd, wordt de kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling over de laatste betalingstermijn voor dat tijdstip respectievelijk over de eerste betalingstermijn na dat tijdstip op dagbasis berekend, indien die betalingstermijn afwijkt van de overige betali... BWBR0005233
Artikel 10, Besluit kredietvergoeding     Artikel 10 De ten hoogste toegelaten kredietvergoeding per dag bij regelmatige afwikkeling wordt berekend als volgt: . In deze formule is: KVd: de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding over dag d; Rd: het uitstaand saldo aan het begin van dag d, dan wel: • 1°. indien het gaat om de toepassing van artikel 6, tweede lid , of artikel 8, eerste lid , en het uitstaand saldo als gevo... BWBR0005233
Artikel 11, Besluit kredietvergoeding     Artikel 11 De ten hoogste toegelaten vertragingsvergoeding wordt op dagbasis berekend. De ten hoogste toegelaten vertragingsvergoeding per dag wordt berekend als volgt: . In deze formule is: VVd: de ten hoogste toegelaten vertragingsvergoeding over dag d; Ad: het bedrag in de betaling waarvan de kredietnemer aan het begin van dag d achterstallig is dan wel, indien het een krediettransactie als ... BWBR0005233
  1, 2, 3 ... 143, 144, 145   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd