731 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 72, 73, 74   »
Artikel 1:1. Begripsbepalingen, Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten     Begripsbepalingen Artikel 1:1. Begripsbepalingen • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: BWBR0029368
Artikel 2:1. Toepassing hoofdstuk 2, Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten     Toepassing hoofdstuk 2 Artikel 2:1. Toepassing hoofdstuk 2 Dit hoofdstuk is van toepassing op het bepalen van inkomen als bedoeld in de Algemene nabestaandenwet , de Algemene Ouderdomswet , de Toeslagenwet , de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen , de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeelt... BWBR0029368
Artikel 2:2. Inkomen uit arbeid, Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten     Inkomen uit arbeid Artikel 2:2. Inkomen uit arbeid • 1. Onder inkomen uit arbeid wordt verstaan: • a. hetgeen onder loon wordt verstaan op grond van artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen voor de werknemer, bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van die wet met dien verstande dat niet tot het inkomen uit arbeid worden gerekend: • 1° uitkeringen op grond van een werknem... BWBR0029368
Artikel 2:3. Uitbreiding inkomen uit arbeid in bepaalde situaties van werkloosheid en verlof, Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten     Uitbreiding inkomen uit arbeid in bepaalde situaties van werkloosheid en verlof Artikel 2:3. Uitbreiding inkomen uit arbeid in bepaalde situaties van werkloosheid en verlof • 1. Gedurende de periode dat de uitkeringsgerechtigde: • a. recht heeft op een uitkering als bedoeld in hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet ; • b. recht heeft op een uitkering in verband met werkloosheid als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Werkloosheidswet ; &bul... BWBR0029368
Artikel 2:4. Overig inkomen, Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten     Overig inkomen Artikel 2:4. Overig inkomen • 1. Onder overig inkomen wordt verstaan: • a. een uitkering op grond van de Werkloosheidswet met uitzondering van de uitkeringen, bedoeld in artikel 2:3, eerste lid ; • b. een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ; • c. een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermog... BWBR0029368
Artikel 2:5. Vakantiebijslag, Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten     Vakantiebijslag Artikel 2:5. Vakantiebijslag • 1. In afwijking van de artikelen 2:2 , 2:3 en 2:4 wordt vakantiebijslag, vakantiebon of een aanspraak die naar aard en strekking daarmee overeenkomt niet als inkomen uit arbeid of als overig inkomen beschouwd. • 2. Indien over het inkomen uit arbeid of overig inkomen geen aanspraak op vakantiebijslag bestaat, wordt van dit inkomen slechts... BWBR0029368
Artikel 2:6. Uitzonderingen voor de Algemene nabestaandenwet , Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten     Uitzonderingen voor de Algemene nabestaandenwet Artikel 2:6. Uitzonderingen voor de Algemene nabestaandenwet • 1. Voor het bepalen van inkomen als bedoeld in de Algemene nabestaandenwet geldt dat: • a. in afwijking van artikel 2:4, eerste lid, onderdelen h, j tot en met l en o , een uitkering of toeslag als bedoeld in artikel 2:4, eerste lid, onderdelen h, j tot en met l, en een uitkering of toeslag die naar aar... BWBR0029368
Artikel 2:7. Uitzonderingen voor de Algemene Ouderdomswet , Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten     Uitzonderingen voor de Algemene Ouderdomswet Artikel 2:7. Uitzonderingen voor de Algemene Ouderdomswet • 1. Voor het bepalen van inkomen als bedoeld in de Algemene Ouderdomswet geldt dat: • a. in afwijking van artikel 2:4, eerste lid, onderdelen h, k, l en o , een uitkering of toeslag als bedoeld in artikel 2:4, eerste lid, onderdelen h, k en l, en een uitkering of toeslag die naar aard en strekking overeenko... BWBR0029368
Artikel 2:8. Uitzonderingen voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers , Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten     Uitzonderingen voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Artikel 2:8. Uitzonderingen voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers • 1. Voor het bepalen van inkomen als bedoeld in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers geldt dat in afwijking van artikel 2:4, eerste lid, onderdelen l en o , niet als overig inkomen wordt aangemerkt: ... BWBR0029368
Artikel 2:9. Uitzonderingen voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen , Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten     Uitzonderingen voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Artikel 2:9. Uitzonderingen voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen • 1. Voor het bepalen van inkomen als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder 2° en 3°, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen geldt dat: • a. in geval van een gewezen zelfstandige die een o... BWBR0029368
  1, 2, 3 ... 72, 73, 74   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd