1.581 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 157, 158, 159   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: • a. wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ; • b. instellingsbestuur: het instellingsbestuur van een universiteit als bedoeld in artikel 1.8 van de wet ; • c. opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de wet ; • d. Informatie Beheer Groep: de Informatie ... BWBR0010415
Artikel 2. Besluitvorming bèta-opleidingen met een studielast van 210 studiepunten, Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Besluitvorming bèta-opleidingen met een studielast van 210 studiepunten Artikel 2. Besluitvorming bèta-opleidingen met een studielast van 210 studiepunten • 1. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kan op aanvraag van het instellingsbestuur in de jaren 1999, 2000 en 2001 toestaan dat een opleiding op het gebied van de natuur met een studielast van 210 studiepunten wordt ingesteld. Onze Minister van Economische Zaken kan op aanvraag van het ... BWBR0010415
Artikel 3. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Artikel 3. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Indien de uitspraak op een beroep tegen een besluit van Onze Minister als bedoeld in artikel 2, eerste lid , strekt tot toestemming als bedoeld in dat lid, treden de gevolgen daarvan in met ingang van het studiejaar dat aanvangt na het studiejaar waarin de uitspraak is gedaan. BWBR0010415
Artikel 4. Registratie nieuwe bèta-opleidingen in het CROHO, Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Registratie nieuwe bèta-opleidingen in het CROHO Artikel 4. Registratie nieuwe bèta-opleidingen in het CROHO • 1. In afwijking van artikel 6.14, eerste lid, van de wet en in afwijking van de termijnbepalingen, bedoeld in de artikelen 6.13, tweede lid, derde volzin , en 6.14, tweede lid, eerste volzin, van de wet registreert de Informatie Beheer Groep de in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 7.4, negende lid, ... BWBR0010415
Artikel 5. Bekendmaking wijzigingen in het CROHO, Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Bekendmaking wijzigingen in het CROHO Artikel 5. Bekendmaking wijzigingen in het CROHO De Informatie Beheer Groep maakt de uit artikel 4 voortvloeiende wijzigingen in het register bekend voor 1 juli van het desbetreffende jaar. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. BWBR0010415
Artikel 6. Beëindiging inschrijving voor bèta-opleidingen met een studielast van 168 studiepunten, Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Beëindiging inschrijving voor bèta-opleidingen met een studielast van 168 studiepunten Artikel 6. Beëindiging inschrijving voor bèta-opleidingen met een studielast van 168 studiepunten Indien een opleiding waarvoor met het oog op een bepaald studiejaar een besluit op grond van artikel 2 is genomen, in het register is geregistreerd, worden met ingang van dat studiejaar geen studenten en extraneï voor de eerste maal meer ingeschreven voor de opleiding of voor de opleidingen w... BWBR0010415
Artikel 7. Tijdelijke wijziging van de WHW , Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Tijdelijke wijziging van de WHW Artikel 7. Tijdelijke wijziging van de WHW [Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.] BWBR0010415
Artikel 8. Wijziging van de WHW [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Wijziging van de WHW [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Artikel 8. Wijziging van de WHW [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.] BWBR0010415
Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Wijziging van de wet van 2 april 1998 (Stb. 216) Wet van 19 april 1999, houdende voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband met de vernieuwing van opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van de natuur (Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen)- • HOOFDSTUK 1. PROCEDURE BESLUITVORMING EN REGISTRATIE BÈTA-OPLEIDINGEN • ... BWBR0010415
Artikel 10. Expiratie, Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Expiratie Artikel 10. Expiratie Deze wet vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0010415
  1, 2, 3 ... 157, 158, 159   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd