3.049 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 303, 304, 305   »
Artikel 1, Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen     Artikel 1 • 1. Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen worden dagen, waarover de werknemer: • a. van zijn werkgever geen loon doch vakantiegeld heeft ontvangen; of • b. tijdens dienstbetrekking vakantiebonnen of daarmee overe... BWBR0005199
Artikel 2, Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen     Artikel 2 Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen worden dagen waarover een werknemer geen loon heeft ontvangen wegens werkstaking of uitsluiting gelijkgesteld met dagen waarover loon is ontvangen. BWBR0005199
Artikel 3, Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen     Artikel 3 • 1. Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet wordt de persoon, die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering op grond van die wet , geacht loon te hebben ontvangen over tijdvakken waarover premie is betaald. • 2. Voor de toepassing van artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naa... BWBR0005199
Artikel 3a, Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen     Artikel 3a Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt: • a. de werknemer die uitsluitend als gevolg van ploegendienst op minder dan vijf dagen per week arbeid verrichtte, geacht over het tijdvak waarin hij in ploegendienst werkzaam was, ... BWBR0005199
Artikel 3b, Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen     Artikel 3b Dit hoofdstuk is van toepassing ten aanzien van loondagen gelegen voor 1 januari 2013. BWBR0005199
Artikel 3c, Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen     Artikel 3c • 1. Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen worden uren gelijkgesteld met uren waarover loon is ontvangen, indien de werknemer: • a. van zijn werkgever geen loon maar wel vakantiegeld heeft ontvangen; of • b. tijd... BWBR0005199
Artikel 3d, Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen     Artikel 3d Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen worden dagen waarover een werknemer geen loon heeft ontvangen wegens werkstaking of uitsluiting gelijkgesteld met dagen waarover loon is ontvangen, waarbij een dag gelijkgesteld wordt met acht uren. BWBR0005199
Artikel 3e, Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen     Artikel 3e • 1. Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet wordt de persoon, die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering op grond van die wet, geacht loon te hebben ontvangen over tijdvakken waarover premie is betaald, waarbij een tijdvak van een dag gelijkgesteld wordt met acht uren. • 2. Voor de toepassing van artikel 15, eer... BWBR0005199
Artikel 3f, Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen     Artikel 3f Dit hoofdstuk is van toepassing ten aanzien van uren vanaf 1 januari 2013. BWBR0005199
Artikel 4, Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1991. BWBR0005199
  1, 2, 3 ... 303, 304, 305   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd