3.635 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 362, 363, 364   »
Artikel 1.1, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     1 Artikel 1.1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. gebruiksjaar: de periode van een jaar die loopt van 1 november tot en met 31 oktober; • b. vliegtuig: het begrip zoals dat is bepaald in artikel 1, onderdeel ak, van het Luchtverkeersreglement , met uitzondering van draagschroefvliegtuigen; • c. straalvliegtuig: een vliegtuig waarbij de voortstuwing direct door ten ... BWBR0014330
Artikel 2.1, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     1 Artikel 2.1 De luchtverkeerwegen zijn de in bijlage 1 bij dit besluit als zodanig afgebakende delen van het luchtruim. BWBR0014330
Artikel 3.1.1, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     1.1 Artikel 3.1.1 • 1. Bij het vertrek van een straalvliegtuig van de luchthaven draagt de gezagvoerder er zorg voor dat het vliegtuig blijft binnen één van de luchtverkeerwegen die voor het desbetreffende tijdvak, voor een vertrek van de desbetreffende baan, zijn aangewezen in bijlage 1 bij dit besluit. • 2. Bij het vertrek van een straalvliegtuig van de luchthaven en na het... BWBR0014330
Artikel 3.1.2, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     1.2 Artikel 3.1.2 • 1. Bij de nadering van een straalvliegtuig van de luchthaven draagt de gezagvoerder er zorg voor dat het vliegtuig blijft binnen één van de luchtverkeerwegen voor zover voor het desbetreffende tijdvak, voor een nadering van de desbetreffende baan luchtverkeerwegen zijn aangewezen in bijlage 1 bij dit besluit. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing bij ... BWBR0014330
Artikel 3.1.3, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     1.3 Artikel 3.1.3 Afwijkingen in het horizontale of het verticale vlak Vertrekkend of naderend verkeer Positie Periode Percentage Horizontaal Vertrek Vlieghoogte 0 tot 3000 voet Van 6 tot 23 uur 3,00% Vlieghoogte 0 tot vliegniveau 90 Van 23 tot 6 uur 0,05% Nadering   Van 23 tot 6 uur 0,05% Verticaal Vertrek Van grens Schiphol ... BWBR0014330
Artikel 3.1.4, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     1.4 Artikel 3.1.4 De exploitant van de luchthaven draagt zorg voor de beschikbaarstelling van het in het luchthavenindelingbesluit beschreven banenstelsel voor luchthavenluchtverkeer. De exploitant kan de beschikbaarstelling beperken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in verband met het banenstelsel. BWBR0014330
Artikel 3.1.5, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     1.5 Artikel 3.1.5 • 1. De gezagvoerder draagt er zorg voor dat het vliegtuig gebruik maakt van het banenstelsel met inachtneming van het vierde tot en met zesde lid. • 2. De gezagvoerder kan afwijken van het eerste lid op grond van de gegeven luchtverkeersleiding. • 3. De LVNL geeft luchtverkeersleiding die ertoe strekt dat het vliegtuig gebruik maakt van het banenstelsel met ... BWBR0014330
Artikel 3.2.1, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     2.1 Artikel 3.2.1 • 1. Na de landing van een driemotorig of een viermotorig straalvliegtuig op de luchthaven draagt de gezagvoerder er zorg voor dat het vliegtuig met één uitgeschakelde motor van de landingsbaan naar de afhandelingsplaats taxiet. • 2. De gezagvoerder kan afwijken van het eerste lid indien naleving van dat lid naar het oordeel van de gezagvoerder onveilig is of aan ... BWBR0014330
Artikel 3.2.2, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     2.2 Artikel 3.2.2 • 1. De exploitant van de luchthaven draagt er zorg voor dat, met ingang van de in onderdeel a tot en met d bedoelde data, het daarbij bepaalde aantal afhandelingsplaatsen op de pieren, bedoeld in bijlage 4 bij dit besluit, is voorzien van een vaste stroomaansluiting en van een voorziening voor preconditioned air, beide van voldoende kwaliteit, ter vervanging van de ... BWBR0014330
Artikel 4.1.1, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     1.1 Artikel 4.1.1 • 1. Het totale risicogewicht van het luchthavenluchtverkeer bedraagt per gebruiksjaar niet meer dan 9,724 ton. • 2. Het totale risicogewicht is het product van: • a. de gemiddelde ongevalskans per vliegtuigbeweging per gebruiksjaar en • b. het gesommeerde maximum startgewicht van de vliegtuigbewegingen in het gebruiksjaar. BWBR0014330
  1, 2, 3 ... 362, 363, 364   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd