13.932 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1392, 1393, 1394   »
Artikel 1, Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945-2000 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)     Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde ‘ selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 ’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0016822
Artikel 2, Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945-2000 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0016822
Artikel 1, Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Financiën, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945-1996     Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde ‘ selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Volkshuisvesting over de periode 1945–1996 ’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0018410
Artikel 2, Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Financiën, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945-1996     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0018410
Enig artikel, Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie     Enig artikel [Wijzigt de Noodwet rechtspleging.] BWBR0013101
Artikel 1, Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie     Artikel 1 [Wijzigt de Algemene wet gelijke behandeling.] BWBR0013101
Artikel 2, Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie     Artikel 2 [Wijzigt de Ambtenarenwet.] BWBR0013101
Artikel 3, Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie     Artikel 3 [Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.] BWBR0013101
Artikel 4, Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie     Artikel 4 [Wijzigt de Wet op de Parlementaire enquête.] BWBR0013101
Artikel 5, Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie     Artikel 5 [Wijzigt de Wet op de Raad van State.] BWBR0013101
  1, 2, 3 ... 1392, 1393, 1394   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied