721 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 71, 72, 73   »
Artikel 1, Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES     Artikel 1 De aansprakelijkheid van het openbaar lichaam of de houder van de concessie, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES strekt zich niet verder uit dan tot: • a. een bedrag van USD 1.117.320,– per gebeurtenis bij schade als gevolg van dood of lichamelijk letsel; • b. een bedrag van USD 1.117.320,– per gebeurtenis bij schade ... BWBR0028336
Artikel 2, Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES     Artikel 2 Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in artikel 1 meer dan een vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan worden de vorderingen naar evenredigheid van de omvang daarvan voldaan. BWBR0028336
Artikel 3, Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES     Artikel 3 Dit besluit berust op artikel 10, tweede lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES . BWBR0028336
Artikel 4, Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES. BWBR0028336
Artikel 1, Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES     Artikel 1 Het verbod vervat in artikel 2 van de Wet winkelsluiting BES is niet van toepassing op: • a. een winkel, die deel uitmaakt van een woning en bedreven wordt vanuit een raam van die woning, mits de vloeroppervlakte van de ruimte die voor het gebruik als winkel gebezigd wordt niet meer bedraagt dan 16 m 2 en de gezamenlijke verkoopwaarde van de voor verkoop bestemde goed... BWBR0028337
Artikel 1a, Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES     Artikel 1a Dit besluit berust op artikel 14 van de Wet winkelsluiting BES . BWBR0028337
Artikel 2, Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES     Artikel 2 Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die zijner afkondiging en werkt terug tot en met 1 juni 1969. BWBR0028337
Artikel 3, Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES. BWBR0028337
Artikel 1, Besluit postzendingen BES     Artikel 1 Het gewicht en de afmetingen van postzendingen op en tussen het grondgebied van de openbare lichamen, die de houder van de concessie ingevolge artikel 2, tweede lid, onder a, van de Wet post BES verplicht is te vervoeren, bedragen, behoudens het in artikel 2 bepaalde: • a. tien kilogram; • b. wat grootste afmeting betreft honderd centimeter en wat de overige afmeting... BWBR0028349
Artikel 2, Besluit postzendingen BES     Artikel 2 [vervallen] BWBR0028349
  1, 2, 3 ... 71, 72, 73   »