212 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 20, 21, 22   »
Artikel 1, Besluit ter uitvoering van art. 7, eerste en vierde lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES     Artikel 1 Als havens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES worden voor het in ontvangst nemen van olierestanten en oliehoudende mengsels afkomstig van schepen aangewezen: In Bonaire: • – de haven van Kralendijk • – de Bopec Oil Terminal In Sint Eustatius: • – de Haven van Oranjestad • – de Statia Oil... BWBR0028345
Artikel 1a, Besluit ter uitvoering van art. 7, eerste en vierde lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES     Artikel 1a Dit besluit berust op artikel 7, eerste lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES . BWBR0028345
Artikel 2, Besluit ter uitvoering van art. 7, eerste en vierde lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES     Artikel 2 Als havens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES worden voor het in ontvangst nemen van vuilnis afkomstig van schepen, aangewezen de havens bedoeld in artikel 1 . BWBR0028345
Artikel 3, Besluit ter uitvoering van art. 7, eerste en vierde lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES     Artikel 3 • 1. De beheerder, of indien geen beheerder is aangewezen de eigenaar, van een ingevolge artikel 1 of 2 aangewezen haven wijst personen aan die over voorzieningen beschikken voor het in ontvangst nemen van de stoffen bedoeld in de artikelen 1 en 2. • 2. Het is een persoon die niet is aangewezen verboden om de stoffen, bedoeld in de artikelen 1 en 2 , in o... BWBR0028345
Artikel 4, Besluit ter uitvoering van art. 7, eerste en vierde lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES     Artikel 4 De beheerder, of indien geen beheerder is aangewezen de eigenaar, maakt op deugdelijke wijze bekend welke ontvangstvoorzieningen in zijn haven aanwezig zijn. Hij draagt zorg dat de kosten die in rekening worden gebracht aan het schip dat de stoffen, bedoeld in de artikelen 1 en 2 , afgeeft, op deugdelijke wijze zijn bekendgemaakt. BWBR0028345
Artikel 5, Besluit ter uitvoering van art. 7, eerste en vierde lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES     Artikel 5 De beheerder, of indien geen beheerder is aangewezen de eigenaar, geeft regels ten aanzien van de wijze waarop schepen, die van die haven gebruik maken, de stoffen, bedoeld in de artikelen 1 en 2 , afgeven en de wijze waarop die schepen hun behoefte tot afgifte bekend maken. BWBR0028345
Artikel 6, Besluit ter uitvoering van art. 7, eerste en vierde lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES     Artikel 6 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ter uitvoering van art. 7, eerste en vierde lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES. BWBR0028345
Artikel 1, Besluit geregeld en ongeregeld luchtvervoer BES     Artikel 1 • 1. Een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Luchtvaartwet BES , wordt ingediend bij de Minister. • 2. Een vergunningaanvraag wordt in behandeling genomen wanneer de aanvrager: • a. kan aantonen dat in het vervoer waarop de aanvraag betrekking heeft op redelijke wijze kan worden voorzien; •... BWBR0028527
Artikel 2, Besluit geregeld en ongeregeld luchtvervoer BES     Artikel 2 De documenten of gegevens, als aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage A , worden als bijlagen bij de aanvraag om vergunning overgelegd. BWBR0028527
Artikel 3, Besluit geregeld en ongeregeld luchtvervoer BES     Artikel 3 Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag worden de volgende richtlijnen in acht genomen: • a. de aanvrager voorziet op een redelijke wijze in het vervoer, waarop de aanvraag betrekking heeft; • b. de vergunningverlening is afgestemd op een voorziening in de huidige en redelijkerwijs te verwachten vervoersbehoeften en mag niet leiden tot het scheppen van een vervoers... BWBR0028527
  1, 2, 3 ... 20, 21, 22   »