1.106 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 109, 110, 111   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005490
Artikel II, Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947     Artikel II [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005490
Artikel III, Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947     Artikel III [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005490
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947     Artikel IV [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005490
Artikel V, Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947     Artikel V [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005490
Artikel VI. Overgangsmaatregel, Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947     Overgangsmaatregel Artikel VI. Overgangsmaatregel Aan de militair die op 30 april 1992 aanspraak had op bezoldiging volgens de schaal dan wel weddegenietend was, wordt op 1 mei 1992 een diensttijd toegekend, overeenkomend met: • 1. indien hij jonger is dan 22 jaar: zijn leeftijd en de letter J; • 2. indien hij 22 jaar of ouder is: zijn diensttijd geldende voor bezoldiging of voor wedde per 30 april ... BWBR0005490
Artikel VII, Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947     Artikel VII Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1992. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 30 april 1992 treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 mei 1992. BWBR0005490
Artikel 1, Besluit georganiseerd overleg sector Defensie     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Defensie; • b. militaire ambtenaar: de militaire ambtenaar, genoemd in artikel 1, eerste en tweede lid van de Militaire Ambtenarenwet 1931 ; • c. ambtenaar: de ambtenaar, genoemd in artikel 1 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie ; • d. centrale: een centrale van vere... BWBR0006042
Artikel 2, Besluit georganiseerd overleg sector Defensie     Artikel 2 Er is een sectorcommissie Defensie voor het georganiseerd overleg over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van militaire ambtenaren en ambtenaren. BWBR0006042
Artikel 3, Besluit georganiseerd overleg sector Defensie     Artikel 3 • 1. Over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd, betreffende de militaire ambtenaren en de ambtenaren wordt niet beslist alvorens daarover door of namens Onze Minister overleg is gevoerd met de sectorcommissie. • 2. Onze Minister is bevoegd in afwijking van he... BWBR0006042
  1, 2, 3 ... 109, 110, 111   »