1.865 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 185, 186, 187   »
Artikel VII, Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (2) (tijdelijke opslag, entrepots en de invoering van de Wet op de accijns)     Artikel VII • 1. Op grond van artikel 1 van het Besluit administratieve controle fictief douane-entrepot 1967 ( Stb. 550) verleende vergunningen voor een fictief douane-entrepot waaruit uitslag van accijnsgoederen mag geschieden zonder dat vooraf de ingevolge het Besluit douane en accijnzen vereiste goederenaangiften zijn gedaan, worden tot wederopzegging aangemerkt als krachtens Ho... BWBR0005368
Artikel VIII, Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (2) (tijdelijke opslag, entrepots en de invoering van de Wet op de accijns)     Artikel VIII • 1. Op grond van artikel 1 van het Besluit administratieve controle minerale oliën ( Stb. 1967, 551) verleende vergunningen ingevolge welke: • a. fabrikanten van minerale oliën minerale oliën in hun fabriek mogen inslaan en uit die fabriek mogen uitslaan zonder voorafgaande opslag in fictief accijnsentrepot; en • b. handelaren in minerale oliën een ficti... BWBR0005368
Artikel IX, Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (2) (tijdelijke opslag, entrepots en de invoering van de Wet op de accijns)     Artikel IX [Wijzigt het koninklijk besluit van 25 september 1991 (Stb. 500)] . BWBR0005368
Artikel X, Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (2) (tijdelijke opslag, entrepots en de invoering van de Wet op de accijns)     Artikel X De navolgende besluiten worden ingetrokken: • 1°. het Besluit accijns van alcoholhoudende stoffen ( Stb. 1963, 252); • 2°. het Besluit accijns van tabaksfabrikaten ( Stb. 1964, 209); • 3°. het Besluit accijns van suiker ( Stb. 1964, 515); • 4°. het Besluit accijns van minerale oliën ( Stb. 1965, 349); • 5°. het Besluit administratieve contr... BWBR0005368
  1, 2, 3 ... 185, 186, 187   »