3.843 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 383, 384, 385   »
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet     Artikel II Indien voor 14 maart 1999, met betrekking tot een activiteit als bedoeld in artikel 7.2 of 7.4 van de Wet milieubeheer , • a. een aanvraag als bedoeld in artikel 7.28 van de Wet milieubeheer is ingediend of door het bevoegd gezag ingevolge artikel 7.8d, vierde lid, van de Wet milieubeheer van een beslissing mededeling is gedaan, of • b. mededeling is ged... BWBR0010451
Artikel VII, Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet     Artikel VII Dit besluit treedt in werking vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0010451
Artikel 1.1, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     1 Artikel 1.1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. gebruiksjaar: de periode van een jaar die loopt van 1 november tot en met 31 oktober; • b. vliegtuig: het begrip zoals dat is bepaald in artikel 1, onderdeel ak, van het Luchtverkeersreglement , met uitzondering van draagschroefvliegtuigen; • c. straalvliegtuig: een vliegtuig waarbij de voortstuwing direct door ten ... BWBR0014330
Artikel 2.1, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     1 Artikel 2.1 De luchtverkeerwegen zijn de in bijlage 1 bij dit besluit als zodanig afgebakende delen van het luchtruim. BWBR0014330
Artikel 3.1.1, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     1.1 Artikel 3.1.1 • 1. Bij het vertrek van een straalvliegtuig van de luchthaven draagt de gezagvoerder er zorg voor dat het vliegtuig blijft binnen één van de luchtverkeerwegen die voor het desbetreffende tijdvak, voor een vertrek van de desbetreffende baan, zijn aangewezen in bijlage 1 bij dit besluit. • 2. Bij het vertrek van een straalvliegtuig van de luchthaven en na het... BWBR0014330
Artikel 3.1.2, Luchthavenverkeerbesluit Schiphol     1.2 Artikel 3.1.2 • 1. Bij de nadering van een straalvliegtuig van de luchthaven draagt de gezagvoerder er zorg voor dat het vliegtuig blijft binnen één van de luchtverkeerwegen voor zover voor het desbetreffende tijdvak, voor een nadering van de desbetreffende baan luchtverkeerwegen zijn aangewezen in bijlage 1 bij dit besluit. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing bij ... BWBR0014330
  1, 2, 3 ... 383, 384, 385   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd