55 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ; • b. Waz: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen ; • c. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten ; • d. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ; • e. ZW: Ziektewet ; &... BWBR0011478
Artikel 1a. Geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie, Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten     Geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie Artikel 1a. Geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie • 1. Betrokkene heeft geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie als bedoeld in de artikelen 1a:1, eerste lid , 2:4, eerste lid , en 3:8a, eerste lid, van de Wajong , indien hij: • a. geen taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie; • b. niet over basale werknemersvaardigheden beschikt; • c. niet aane... BWBR0011478
Artikel 2. De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten     De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling Artikel 2. De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling • 1. De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, bedoeld in de WAO , de Waz en de hoofdstukken 2 en 3 van de Wajong , de beoordeling van duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben als bedoeld in de hoofdstukken 1a , 2 en 3, van de Wajong, de beoordeling van het percentage van het maatmaninkomen dat de verzeke... BWBR0011478
Artikel 2a. Eenmalige afwijkende beoordeling op grond van artikel 8:10b van de Wajong, Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten     Eenmalige afwijkende beoordeling op grond van artikel 8:10b van de Wajong Artikel 2a. Eenmalige afwijkende beoordeling op grond van artikel 8:10b van de Wajong • 1. In afwijking van artikel 2, eerste lid , kan bij de vaststelling, bedoeld in artikel 8:10b van de Wajong , of een jonggehandicapte met een recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van hoofdstuk 3 van de Wajong met een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, geen moge... BWBR0011478
Artikel 3. Doel verzekeringsgeneeskundig onderzoek, Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten     Doel verzekeringsgeneeskundig onderzoek Artikel 3. Doel verzekeringsgeneeskundig onderzoek • 1. Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek strekt ertoe vast te stellen of betrokkene ten gevolge van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling ongeschikt is tot werken. • 2. Daarbij onderzoekt de verzekeringsarts of bij betrokkene sprake is van vermindering of verlies van lichamelijke of psychische structuur of functie, die ver... BWBR0011478
Artikel 4. Kwaliteitseisen verzekeringsgeneeskundig onderzoek, Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten     Kwaliteitseisen verzekeringsgeneeskundig onderzoek Artikel 4. Kwaliteitseisen verzekeringsgeneeskundig onderzoek • 1. Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek voldoet aan de volgende vereisten: • a. de gebruikte onderzoeksmethoden, argumentatie, bevindingen en conclusies van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek worden schriftelijk vastgelegd; • b. een door een andere verzekeringsarts uitgevoerd verzekeringsgeneeskundig ond... BWBR0011478
Artikel 5. Doel arbeidsdeskundig onderzoek, Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten     Doel arbeidsdeskundig onderzoek Artikel 5. Doel arbeidsdeskundig onderzoek • 1. Het arbeidsdeskundig onderzoek strekt tot vaststelling van: • a. de mate van arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 18 van de WAO , zoals dit artikel luidt sinds 1 augustus 1993, artikel 2 van de Waz en artikel 3:1 van de Wajong ; • b. volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 2:5, ee... BWBR0011478
Artikel 6. Maatmaninkomen WAO , Wet WIA , Waz en de hoofdstukken 2 en 3 van de Wajong, Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten     Maatmaninkomen WAO , Wet WIA , Waz en de hoofdstukken 2 en 3 van de Wajong Artikel 6. Maatmaninkomen WAO , Wet WIA , Waz en de hoofdstukken 2 en 3 van de Wajong • 1. Het maatmaninkomen WAO is het inkomen per uur dat gezonde personen, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de WAO , met arbeid gewoonlijk verdienen. • 2. Het maatmaninkomen Waz is het inkomen per uur dat gezonde personen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van d... BWBR0011478
Artikel 7. Inkomsten en verdiensten voor vaststelling van het maatmaninkomen, Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten     Inkomsten en verdiensten voor vaststelling van het maatmaninkomen Artikel 7. Inkomsten en verdiensten voor vaststelling van het maatmaninkomen • 1. Bij de vaststelling van het maatmaninkomen, bedoeld in artikel 6, eerste en derde lid , artikel 19aa, vijfde lid, van de ZW en in artikel 1 van de Wet WIA , worden het inkomen, de inkomsten uit arbeid en de verdiensten van de gezonde of de niet-jonggehandicapte persoon bepaald door van de verzeke... BWBR0011478
Artikel 7a. De berekening van het maatmaninkomen bij inkomsten en verdiensten in de vorm van loon, Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten     De berekening van het maatmaninkomen bij inkomsten en verdiensten in de vorm van loon Artikel 7a. De berekening van het maatmaninkomen bij inkomsten en verdiensten in de vorm van loon • 1. Het maatmaninkomen, bedoeld in artikel 6, eerste en derde lid , artikel 19aa, vijfde lid, van de ZW en artikel 1 van de Wet WIA , wordt vastgesteld door het loon, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b , dat de verzekerde of de jonggehandicapte met de maatgeve... BWBR0011478
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie