3.160 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 314, 315, 316   »
Artikel 1, Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de wet: de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 ; • b. de vergoeding: de vergoeding, bedoeld in artikel 20 van de wet; • c. de tegemoetkoming: de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 21 van de wet. BWBR0007385
Artikel 2, Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv     Artikel 2 • 1. De vergoeding en de tegemoetkoming gaan in op de eerste dag van de maand waarin de aanvraag daartoe is ingediend. • 2. Indien de aanvraag om een vergoeding van of een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening is ingediend nadat de desbetreffende kosten zijn gemaakt, kan de Raad of de Sociale verzekeringsbank, indien hij rekening houdende met alle omstandighed... BWBR0007385
Artikel 3, Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0007385
Artikel 4, Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv. BWBR0007385
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet     Artikel II Indien voor 14 maart 1999, met betrekking tot een activiteit als bedoeld in artikel 7.2 of 7.4 van de Wet milieubeheer , • a. een aanvraag als bedoeld in artikel 7.28 van de Wet milieubeheer is ingediend of door het bevoegd gezag ingevolge artikel 7.8d, vierde lid, van de Wet milieubeheer van een beslissing mededeling is gedaan, of • b. mededeling is ged... BWBR0010451
Artikel VII, Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet     Artikel VII Dit besluit treedt in werking vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0010451
  1, 2, 3 ... 314, 315, 316   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd