681 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 67, 68, 69   »
Artikel 1, Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. kantonzaken: zaken die ingevolge de wet door de kantonrechter worden behandeld; • b. zittingscapaciteit: de beschikbare zittingsruimte, de beschikbare capaciteit aan rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast en de beschikbare capaciteit aan gerechtsambtenaren benodigd voor de behandeling van zaken; • c. gespecialiseer... BWBR0013129
Artikel 2, Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen     Artikel 2 De nevenzittingsplaatsen van de gerechtshoven zijn: • a. gerechtshof Amsterdam: Alkmaar, Amersfoort, Den Helder, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Utrecht, Zaanstad; • b. gerechtshof Arnhem: Almelo, Almere, Apeldoorn, Deventer, Enschede, Harderwijk, Lelystad, Nijmegen, Tiel, Zutphen, Zwolle; • c. gerechtshof 's-Gravenhage: Dordrecht, Middelburg, Rotterdam; • d. ge... BWBR0013129
Artikel 3, Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen     Artikel 3 De nevenzittingsplaatsen van de rechtbanken zijn: • a. rechtbank Alkmaar: Den Helder; • b. rechtbank Arnhem: Wageningen; • c. rechtbank Dordrecht: Gorinchem; • d. rechtbank Groningen: Oldambt; • e. rechtbank Leeuwarden: Súdwest Fryslân; • f. rechtbank Roermond: Venray; • g. rechtbank Rotterdam: Middelharnis; • h. rechtbank Zutp... BWBR0013129
Artikel 4, Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen     Artikel 4 • 1. De nevenzittingsplaatsen van de rechtbank te 's-Gravenhage voor beroepen, ingesteld tegen besluiten die zijn gegeven op grond van de Vreemdelingenwet 2000 , zijn de hoofdplaatsen van de andere arrondissementen alsmede Haarlemmermeer. • 2. De rechtbank te ’s-Gravenhage kan buiten de hoofdplaats van het arrondissement onderscheidenlijk buiten het arrondissemen... BWBR0013129
Artikel 5, Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen     Artikel 5 • 1. De gerechtshoven kunnen, voor zover het betreft de meervoudige kamers of raadkamers voor strafzaken, buiten het ressort terechtzittingen houden in de nevenzittingsplaatsen Amsterdam, Rotterdam en Soest. • 2. De rechtbanken kunnen, voor zover het betreft de meervoudige kamers of raadkamers voor strafzaken, buiten het arrondissement terechtzittingen houden in de neve... BWBR0013129
Artikel 6, Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen     Artikel 6 • 1. Zaken waarbij het personeel van het gerechtshof of het ressortsparket betrokken is, kunnen in een nevenzittingsplaats buiten het ressort worden behandeld. Een nevenzittingsplaats buiten het ressort is de hoofdplaats van een aangrenzend ressort. • 2. Zaken waarbij personeel van de rechtbank of het arrondissementsparket betrokken is, kunnen in een nevenzittingsplaats... BWBR0013129
Artikel 7, Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen     Artikel 7 • 1. Bij gebrek aan voldoende zittingscapaciteit of aan gespecialiseerde zittingscapaciteit in de hoofdplaats of een nevenzittingsplaats binnen het ressort, kan het bestuur van een gerechtshof, de Raad voor de rechtspraak verzoeken tijdelijk een of meer nevenzittingsplaatsen buiten het ressort aan te wijzen voor de behandeling van een zaak of categorieën van zaken met het oog... BWBR0013129
Artikel 7a, Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen     Artikel 7a Voor de behandeling in hoger beroep van strafzaken afkomstig van de rechtbank te Utrecht is de hoofdplaats van het gerechtshof te Arnhem nevenzittingsplaats van het gerechtshof te Amsterdam. BWBR0013129
Artikel 8, Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen     Artikel 8 • 1. Bij gebrek aan voldoende zittingscapaciteit of aan gespecialiseerde zittingscapaciteit in de hoofdplaats, een nevenvestigingsplaats of een nevenzittingsplaats binnen het arrondissement kan het bestuur van een rechtbank, de Raad voor de rechtspraak verzoeken tijdelijk een of meer nevenzittingsplaatsen buiten het arrondissement aan te wijzen voor de behandeling van een zaak... BWBR0013129
Artikel 9, Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen     Artikel 9 • 1. Bij gebrek aan voldoende gespecialiseerde zittingscapaciteit voor de werkzaamheden van de rechter-commissaris in strafzaken, waarin het onderzoek plaatsvindt door een niet regionaal opsporingsteam onder leiding van een officier van justitie van het landelijk parket, het functioneel parket, of een officier van justitie van een arrondissementsparket zijn Rotterdam, Amsterda... BWBR0013129
  1, 2, 3 ... 67, 68, 69   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied