1.208 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 119, 120, 121   »
Artikel 1, Besluit gereglementeerde markten Wft     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht . BWBR0022748
Artikel 2, Besluit gereglementeerde markten Wft     Artikel 2 De gegevens, bedoeld in artikel 5:27, tweede lid, van de wet zijn: • a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de marktexploitant; • b. indien de marktexploitant een rechtspersoon is, een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen; • c. indien de marktexploitant is ingeschreven in het hande... BWBR0022748
Artikel 3, Besluit gereglementeerde markten Wft     Artikel 3 • 1. De gegevens, bedoeld in artikel 2, onderdeel f , zijn: • a. een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, de nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer en de functie; • b. een curriculum vitae; • c. een opgave van de relevante diploma’s; • d. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en • e. een opg... BWBR0022748
Artikel 4, Besluit gereglementeerde markten Wft     Artikel 4 • 1. Een marktexploitant waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, van de wet is verleend, geeft slechts uitvoering aan een voorgenomen wijziging als bedoeld in artikel 5:27, vierde lid, van de wet indien de Autoriteit Financiële Markten heeft ingestemd met de wijziging. • 2. De Autoriteit Financiële Markten neemt een besluit omtrent de i... BWBR0022748
Artikel 5, Besluit gereglementeerde markten Wft     Artikel 5 [Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.] BWBR0022748
Artikel 6, Besluit gereglementeerde markten Wft     Artikel 6 [Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.] BWBR0022748
Artikel 7, Besluit gereglementeerde markten Wft     Artikel 7 [Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.] BWBR0022748
Artikel 8, Besluit gereglementeerde markten Wft     Artikel 8 [Wijzigt het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.] BWBR0022748
Artikel 9, Besluit gereglementeerde markten Wft     Artikel 9 [Wijzigt het Besluit marktmisbruik Wft.] BWBR0022748
Artikel 10, Besluit gereglementeerde markten Wft     Artikel 10 [Wijzigt het Besluit boetes Wft.] BWBR0022748
  1, 2, 3 ... 119, 120, 121   »