10.667 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1065, 1066, 1067   »
Vervallen en afzonderlijk verzoek om teruggaaf o.g.v. art. 29, lid 1, letter b, Wet OB'68     g.v. art. 29, lid 1, letter b, wet ob’68 Vervallen en afzonderlijk verzoek om teruggaaf o.g.v. art. 29, lid 1, letter b, Wet OB’68- BWBR0003313
Toepassing van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf     • a. Als vergoeding voor het verlenen van krediet, met inbegrip van rente-arbitrage, komt in aanmerking de dienaangaande onder de naam rente, provisie, e.d. ontvangen bedragen. Op deze bedragen mogen niet in mindering worden gebracht de door de bank betaalde rente e.d. wegens het verwerven van de voor de kredietverlening benodigde middelen. • b. Als vergoeding voor valuta-arbitrage... BWBR0003531
Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf     Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf BWBR0003581
Inleiding, Vereenvoudigde regeling voor intracommunautaire A-B-C transacties     Inleiding In de ministeriële regeling van 24 december 1992 ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 december 1992 (nr. 92/111/EEG, Pb. EG L 384 van 30 december 1992) tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG (BTW) (Stcrt. 1992, 252) is in de artikelen 10 tot en met 13 een vereenvoudigde regeling opgenomen voor de heffing van de omzetbelasting in gev... BWBR0005935
Vereenvoudigde regeling voor intracommunautaire A-B-C transacties     • Inleiding In de ministeriële regeling van 24 december 1992 ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 december 1992 (nr. 92/111/EEG, Pb. EG L 384 van 30 december 1992) tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG (BTW) (Stcrt. 1992, 252) is in de artikelen 10 tot en met 13 een vereenvoudigde regeling opgenomen voor de heffing van de omzetbelastin... BWBR0005935
Vereenvoudigde regeling voor intracommunautaire A-B-C transacties     • Inleiding In de ministeriële regeling van 24 december 1992 ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 december 1992 (nr. 92/111/EEG, Pb. EG L 384 van 30 december 1992) tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG (BTW) (Stcrt. 1992, 252) is in de artikelen 10 tot en met 13 een vereenvoudigde regeling opgenomen voor de heffing van de omzetbelastin... BWBR0005935
Artikel 1, Beleidsregel vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken op de burgerluchthavens     Artikel 1 • 1. Bij het afgeven van een verklaring als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de Wet veiligheidsonderzoeken , in verband met de vervulling van een vertrouwensfunctie op een burgerluchthaven, wordt, indien het naar de betrokken persoon ingestelde veiligheidsonderzoek gegevens heeft opgeleverd als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder a, van de Wet veiligheidsonderz... BWBR0008520
Artikel 2, Beleidsregel vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken op de burgerluchthavens     Artikel 2 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 februari 1997. BWBR0008520
Artikel 3, Beleidsregel vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken op de burgerluchthavens     Artikel 3 Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ’Beleidsregel vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken op de burgerluchthavens’. BWBR0008520
Artikel 1, Beleidsregel inzake het uitvoeren van verkeersvluchten door vliegers die 60 jaar of ouder zijn     Artikel 1 • 1. Houders van een vliegbewijs B3, B2 of B1 die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, zijn totdat ze 65 jaar zijn, bevoegd op te treden als bestuurder van een vliegtuig tijdens verkeersvluchten indien • a. de bemanning uit meer dan één vlieger bestaat, en • b. de houder de enige vlieger binnen de bemanning is die 60 jaar of ouder is. • 2. De vliegbew... BWBR0008959
  1, 2, 3 ... 1065, 1066, 1067   »