48 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk (Curaçao en Sint Maarten)     Artikel 1 • 1. Deze regeling neemt over de begrippen van de Belastingregeling voor het Koninkrijk. • 2. Deze regeling zal zo nodig worden aangepast bij invoering van een dividendbelasting in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten. BWBR0029697
Artikel 2, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk (Curaçao en Sint Maarten)     Artikel 2 • 1. Een lichaam dat inwoner van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten is, en dat ingevolge artikel 11, derde lid, derde volzin, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk , aanspraak heeft op vermindering van dividendbelasting, levert voor het geldend maken van die aanspraak bij de bevoegde aanslagregelende autoriteit over zijn plaats van vestiging een ingevulde en ond... BWBR0029697
Artikel 3, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk (Curaçao en Sint Maarten)     Artikel 3 • 1. Indien meer dan 8,3 percent dividendbelasting is ingehouden van dividenden betaald door een vennootschap aan een lichaam dat inwoner van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten is, terwijl ingevolge artikel 11, derde lid, derde volzin, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk , de daarop in te houden dividendbelasting 8,3 percent bedraagt, heeft dat lichaam recht o... BWBR0029697
Artikel 3a, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk (Curaçao en Sint Maarten)     Artikel 3a • 1. De bevoegde aanslagregelende autoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten zendt een kopie van het afschrift van het formulier IB 95(2) CSM, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging omtrent de woonplaats, aan de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland. • 2. Na ontvangst van de in het eerste lid vermelde afschrift e... BWBR0029697
Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk (Curaçao en Sint Maarten)     Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2011 (Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten) De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Deze regeling is gewijzigd in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten. Ter uitvoering van artikel 11, vierde lid, van de Bela... BWBR0029697
Artikel 3b, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk (Curaçao en Sint Maarten)     Artikel 3b • 1. Voor toepassing van deze regeling worden voor de beoordeling van de feitelijke gecombineerde belastingdruk verminderingen ingevolge artikel 11, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 niet in aanmerking genomen. • 2. Bij het bepalen van de omvang van de op grond van artikel 3A, tweede lid , over te maken bedragen wordt in aanmerking genomen de a... BWBR0029697
Artikel 4, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk (Curaçao en Sint Maarten)     Artikel 4 • 1. Indien ten aanzien van deelnemingsdividenden niet binnen de in artikel 3A, vierde lid, eerste volzin , gestelde uiterste termijn overeenkomstig de in artikel 3A gestelde wijze is aangetoond dat in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten het dividend is onderworpen aan een belasting met dien verstande dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronst... BWBR0029697
Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk (Curaçao en Sint Maarten)     Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2011 (Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten) De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Deze regeling is gewijzigd in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten. Ter uitvoering van artikel 11, vierde lid, van de Bela... BWBR0029697
Artikel 5, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk (Curaçao en Sint Maarten)     Artikel 5 De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt. BWBR0029697
  1, 2, 3, 4, 5   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie