1.171 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 116, 117, 118   »
1. Inleiding, Omscholing algemene natuurwetenschappen (anw)     Inleiding 1. Inleiding Met de Mededeling van 25 februari 1997 (Gele Katern, 1997, 6a) en de Regeling van 21 november 1997 (Gele Katern, 1997, 31) is de voorziening bekendgemaakt die ervoor zorgt dat het nieuwe vak algemene natuurwetenschappen door bevoegde docenten gegeven kan worden. In het cursusjaar 1999-2000 worden voor het laatst door de overheid gefaciliteerde cursussen georganiseerd (zie Mededelin... BWBR0010503
2. Omscholingscursus voor het vak ANW, Omscholing algemene natuurwetenschappen (anw)     Omscholingscursus voor het vak ANW 2. Omscholingscursus voor het vak ANW Na afloop van de gefaciliteerde omscholingstranches (zie de mededeling van 25 februari 1997) zal aan de volgende universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) een omscholingscursus ANW blijven bestaan: De ulo’s van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Katholieke Universiteit Nijmegen... BWBR0010503
3. Inschrijving en toelating, Omscholing algemene natuurwetenschappen (anw)     Inschrijving en toelating 3. Inschrijving en toelating Aanmelding van de gegadigden voor de omscholingscursus geschiedt bij de betrokken universiteiten. Deze instellingen zorgen voor de inschrijving en toelating van de deelnemers. BWBR0010503
4. De onderwijsbevoegdheid voor het vak ANW, Omscholing algemene natuurwetenschappen (anw)     De onderwijsbevoegdheid voor het vak ANW 4. De onderwijsbevoegdheid voor het vak ANW Voor dit vak is een regeling van de onderwijsbevoegdheid getroffen. Uitgangspunt van die regeling is dat alleen leraren die een getuigschrift bezitten van de daarvoor aan te wijzen omscholingscursus ANW, ook voor het vak ANW bevoegd zijn. Dit getuigschrift wordt afgegeven door één van de genoemde universitaire lerarenopleidingen. BWBR0010503
1. Open vragen moderne vreemde talen in vwo en havo, Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     Open vragen moderne vreemde talen in vwo en havo 1. Open vragen moderne vreemde talen in vwo en havo Zoals uit de syllabus blijkt, zullen in de nieuwe examens vwo en havo ook open vragen voorkomen. Voor havo zullen de examens moderne vreemde talen voor het eerst ook open vragen bevatten in het jaar2000, voor het vwo in 2001. Ook in de examens oude stijl zullen wegens de overlap met nieuw (enige) open vragen voorkomen. Voor toelichting en voor... BWBR0010537
2. Open vragen moderne vreemde talen in mavo en vbo, Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     Open vragen moderne vreemde talen in mavo en vbo 2. Open vragen moderne vreemde talen in mavo en vbo In beginsel was al bij de invoering van de nieuwe eindexamenprogramma’s bij het examen van1997 beslo-ten dat in de examens moderne vreemde talen in mavo en vbo ook open vragen zouden worden opgenomen. Dit besluit wordt geëffectueerd bij de centrale examens van 2000: in dat jaar zullen dus ook enige open vragen in de centrale examens moderne... BWBR0010537
3. Gebruik van het Nederlands in open vragen, Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     Gebruik van het Nederlands in open vragen 3. Gebruik van het Nederlands in open vragen De open vragen worden in het Nederlands gesteld. In een enkel geval zal ook een meerkeuzevraag in het Nederlands worden gesteld, bijvoorbeeld wanneer de vraag te moeilijk zou zijn in de doeltaal. Bij de mavo en vbo C en D-examens worden bij de acht tot twaalf korte teksten waarbij de vragen voorafgaand aan de tekst worden gesteld en die vooraan in he... BWBR0010537
4. Gebruik van het Nederlands in de antwoorden, Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     Gebruik van het Nederlands in de antwoorden 4. Gebruik van het Nederlands in de antwoorden De antwoorden op open vragen moeten in het Nederlands worden gegeven, tenzij de vraag duidelijk maakt dat in het antwoord de vreemde taal moet worden gebruikt, bijvoorbeeld door middel van een citaat. BWBR0010537
5. Verhouding tussen vraag-vormen, Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     Verhouding tussen vraag-vormen 5. Verhouding tussen vraag-vormen Ongeveer 2/3 van de te behalen scorepunten zal worden toegekend aan de traditionele meerkeuzevragen enmeerkeuze-invulvragen. Ongeveer1/3 aan de andere vraagvormen. Daarnaast zijn er ook opdrachten waarbij de kandidaten informatie moeten herordenen of in schema’s invullen. Dit zijn in zoverre open vragen dat er geen sprake is van een vraag bestaande uit een st... BWBR0010537
Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     • 1. Open vragen moderne vreemde talen in vwo en havo Zoals uit de syllabus blijkt, zullen in de nieuwe examens vwo en havo ook open vragen voorkomen. Voor havo zullen de examens moderne vreemde talen voor het eerst ook open vragen bevatten in het jaar2000, voor het vwo in 2001. Ook in de examens oude stijl zullen wegens de overlap met nieuw (enige) open vragen voorkomen. Voor toelichting... BWBR0010537
  1, 2, 3 ... 116, 117, 118   »